Skip to main content

Slik blir årets rypejakt

Pressemelding   •   aug 31, 2017 09:58 CEST

Foto: Steinar Johansen

Flere områder uten reguleringer. Det er konklusjonen fra Statskog foran årets rypejakt.

Bakgrunnen for reguleringen er at Statskog har samlet data i samarbeid med jegerne over flere år. Tallene viser jakttrykk og hva som er effektive reguleringsmåter.

- Dette kunnskapsgrunnlaget gjør at vi kan legge til grunn en treffsikker rypeforvaltning som både ivaretar jegernes interesser og bærekraft i viltforvaltningen. Systemet legger også opp til å sikre vinterjakt, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Stengte områder

Der jakttrykket er høyt og kyllingproduksjonen er for lav, må Statskog stenge for jakt. Dette gjelder enkelte populære områder i Indre Troms og Nord-Troms, samt Ofoten.

- Vi ønsker å gjøre jakt så tilgjengelig som mulig for jegerne. Samtidig har vi en felles interesse i å forvalte rypa bærekraftig. Når situasjonen tilsier det, må vi derfor stenge områder, sier Breisjøberget.

Regulering i Nordland og Troms

Det mest effektive reguleringstiltaket er å styre hvor mange jegere som får tilgang til et jaktfelt per dag. Slik antallsbegrensning innføres i drøyt ett av fire jaktfelt i Nordland og Troms.

Dagskvoten settes til fire ryper i alle jaktfelt i Nordland. Samme dagskvote settes i områdene med antallsbegrensning i Troms.

Områder som er åpne for jakt i høst skal også holdes åpne for vinterjakt.

- Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra jegerne og har lagt ekstra vekt på at tradisjonene rundt vinterjakt kan holdes i hevd, sier Breisjøberget.

Variert i Midt-Norge

Takseringsresultatene fra Midt-Norge viser en varierende og til dels svak kyllingproduksjon. Derfor innføres et mer finmasket reguleringsregime i denne regionen.

- Jevnt over er det en økning i voksenfuglbestanden. En litt forsiktig tilnærming i år kan legge grunnlaget for en vekst framover, sier Breisjøberget.

Åpne områder i Sør-Norge

Taksering og analyser av jakttrykk der Statskog forvalter jakta, tilsier at alle områder blir holdt åpne for jakt. I alle områder settes antallsbegrensning, og de fleste områdene får en dagskvote på to ryper.

- Når kvoten settes så lavt, har det regulerende effekt. Dermed gir det oss mulighet til å slippe til flere jegere, sier Breisjøberget.

Skogsfugl

Dagskvote for skogsfugl settes til to fugl på de fleste av Statskogs områder. Antallet jegere begrenses i tråd med hva bestandene tåler.

Se årets rypekvoter her (statskog.no)

Kontaktpersoner

Jo Inge Breisjøberget
Fagsjef for jakt og fiske i Statskog, tlf. 907 52 114

Kristian Eiken Olsen
Jakt- og fiskekonsulent i Sør-Norge, tlf. 905 33 793

Carl Libach
Regionleder for Statskog i Midt-Norge, tlf.480 34 989

Gustav Busch Arntsen
Jakt- og fiskekonsulent for Statskog på Helgeland, tlf. 901 47 127.

Jan Nilsen
Regionsjef for Statskog i Salten, tlf. 412 58 048

Lars Frihetsli
Utmarkskonsulent for Statskog i Troms, tlf. 916 22 026

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.