Skip to main content

Statskog inn i grenseløst viltprosjekt

Pressemelding   •   mai 03, 2018 06:00 CEST

Foto: John Lambela

Samarbeid på tvers av landegrensene skal gi mer kunnskap og mindre konflikt rundt forvaltningen av elg, ulv og jerv.

- Dyrene trekker over grensa, mens det er tette skott mellom landenes forvaltning. Statskog eier store arealer i det aktuelle området, og dermed kan vi bidra til bedre løsninger enn vi har i dag, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Prosjektet ”Grensevilt” eies av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Høgskolen i Innlandet (HINN) og er delvis finansiert med Interreg-midler. Målet er å legge et solid grunnlag for en bedre grenseoverskridende, inkluderende og konfliktreduserende flerartsforvaltning av elg, ulv og jerv i Indre Skandinavia, sør for det samiske tamreinområdet.

Prosjektleder Barbara Zimmermann ved Høgskolen i Innlandet er glad for at prosjektet nå endelig er kommet i gang, og at Statskog og en lang rekke andre organisasjoner tar seg tid til å være med på dette nybrottsarbeidet.

 Foto: Magnus Beyer Brattli

- Elg står sentralt i prosjektet. Den trekker over lange avstander på tvers av administrative grenser og fører til en ujevn fordeling av goder i form av jakt og kostnader i form av beiteskader. Store endringer i elgavskyting, fortetting av ulvebestanden og jervens tilbakekomst til skoglandskapet i de siste årene gjør det nødvendig med ny kunnskap og samarbeid tvers av grenser, sier Zimmermann.

Breisjøberget, som nylig tok doktorgrad knyttet til rypeforvaltning mener det er riktig å jobbe fram mer kunnskap, særlig når det gjelder å se artene samlet.

- Konfliktnivået rundt rovdyrene er høyt og krever at flere setter seg rundt samme bord. At også lokale interesser involveres og at vi kan se dette på tvers av landegrensene er svært verdifullt, sier Breisjøberget.


Kontaktpersoner

Barbara Zimmermann, tlf. 473 15 130
prosjektleder Grensevilt, Høgskolen i Innlandet

Jo Inge Breisjøberget, tlf. 907 52 114
fagsjef jakt og fiske, Statskog

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.