Skip to main content

Tags

Skatt og revidert nasjonalbudsjett 2017

Skatt og revidert nasjonalbudsjett 2017

Nyheter   •   mai 11, 2017 16:18 CEST

Regjeringen la i dag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017, hvor SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA – som sedvanlig kort kommenterer noen mulige skatteendringer av betydning for næringslivet.

Oslo Børs endrer rapporteringskravene i IR-anbefalingen, samt praktiseringen av reglene om informasjons- og flaggeplikt

Oslo Børs endrer rapporteringskravene i IR-anbefalingen, samt praktiseringen av reglene om informasjons- og flaggeplikt

Nyheter   •   mar 02, 2017 13:30 CET

I brev til Oslo Børs datert 19. desember 2016 fastslo Finanstilsynet endringer i reglene om informasjons- og flaggeplikt. Videre ble kravet i verdipapirforskriften til kvartalsrapportering opphevet og utstederreglene endret tilsvarende den 1. januar 2017. Oslo Børs publiserte den 1. mars 2017 oppdaterte veiledninger til reglene om informasjons- og flaggeplikt, samt endringer i IR-anbefalingen.

Vi gleder oss over anerkjennelsen i Finansavisens årlige advokatrangering

Vi gleder oss over anerkjennelsen i Finansavisens årlige advokatrangering

Nyheter   •   feb 16, 2017 23:28 CET

I dag publiserte Finansavisen sin årlige advokatrangering. Vi er stolte og glade for at vår sterke satsning gjenspeiles i markedets oppfatning av oss. I årets kåring har vi igjen klatret oppover i flere kategorier.

Er Norge forberedt på den nye teknologibølgen?

Er Norge forberedt på den nye teknologibølgen?

Nyheter   •   feb 16, 2017 12:04 CET

Teknologiens tid er for alvor over oss. Den påvirker oss på alle arenaer og er et resultat av nye ideer og nye forretningsmodeller, kombinert med rask utvikling av digital teknologi. Myndighetene har endelig våknet opp og forstått at teknologiutviklingen er her for å bli. Men er vi forberedt på den nye teknologibølgen?

Finansskatten – treffer den for bredt?

Finansskatten – treffer den for bredt?

Nyheter   •   feb 16, 2017 09:33 CET

Kronikk i Finansavisen lørdag 11. februar 2017.

Oslo Børs endrer praktisering av reglene om informasjonsplikt

Oslo Børs endrer praktisering av reglene om informasjonsplikt

Nyheter   •   jan 06, 2017 10:43 CET

Oslo Børs sendte onsdag 4. januar 2017 ut et brev, hvor det varsles endringer i praktiseringen av reglene om informasjonsplikt og flaggeplikt, med virkning fra 1. april 2017. Den mest vesentlige endringen er at plikten til umiddelbart å offentliggjøre informasjonspliktig informasjon vil gjelde hele døgnet, ikke bare innenfor børsens åpningstider.

Sverre S. Tysland ny partner i Steenstrup Stordrange

Sverre S. Tysland ny partner i Steenstrup Stordrange

Nyheter   •   jan 05, 2017 09:17 CET

Det er med stolthet og glede vi kan annonsere opptaket av Sverre S. Tysland som partner i Steenstrup Stordrange.

Oslo Børs fjerner krav om finansiell kvartalsrapportering

Oslo Børs fjerner krav om finansiell kvartalsrapportering

Nyheter   •   des 15, 2016 10:32 CET

Etter gjeldende rett er utstedere med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess med Norge som hjemstat forpliktet til å offentliggjøre års- og halvårsrapporter, samt kvartalsrapporter for regnskapsårets fire kvartaler.

Steenstrup Stordrange - en attraktiv arbeidsgiver

Steenstrup Stordrange - en attraktiv arbeidsgiver

Nyheter   •   nov 01, 2016 10:21 CET

I gårsdagens DN kunne vi lese at Steenstrup Stordrange er på den celebre listen over de mest attraktive arbeidsgiverne for jurister. Universum har i år for første gang undersøkt hvem som er juristenes drømmearbeidsgivere og har rangert hele 30 etater og selskaper.

IFLR1000 - Rangert blant Norges ledende

IFLR1000 - Rangert blant Norges ledende

Nyheter   •   okt 17, 2016 11:28 CEST

IFLR 1000 har nylig publisert sin årlige advokatkåring. Dette er en rangering som opererer med kun fire kategorier. Steenstrup Stordranges advokater Klaus Henrik Wiese-Hansen (Financial Regulatory), Odd Moe og Stein Hegdal (Banking) og Terje Gulbrandsen (M&A) er alle rangert blant Norges ledende advokater innen sine felt.

Nye partnere: Øystein Skudal og Christian O. Hartmann

Nye partnere: Øystein Skudal og Christian O. Hartmann

Nyheter   •   okt 12, 2016 13:13 CEST

Steenstrup Stordrange er i sterk vekst og vi gleder oss over å annonsere at ytterligere to sterke advokater har valgt å bli med oss på vår reise fremover. Med Øystein Skudal og Christian O. Hartmanns overgang styrker vi oss ytterligere innen fagområdene fornybar energi og næringseiendom.

Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017

Nyheter   •   okt 06, 2016 15:29 CEST

Skattegruppen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA kommenterer de skatte- og avgiftsforslag som er lagt frem i dagens statsbudsjett.

Idrettens bakside: Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet

Idrettens bakside: Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet

Nyheter   •   sep 26, 2016 12:04 CEST

Helt siden idretten oppstod med de første olympiske leker i antikkens Hellas nesten 800 år før Kristus, og sannsynligvis lenge, lenge før den tid, har idretten hatt en sentral posisjon i samfunnet, assosiert med målbevissthet, glede, og fysisk og mental styrke.

Omfanget av leietakers erstatningsansvar – skjerpede krav til presisjon i avtaledokumenter mellom profesjonelle parter

Omfanget av leietakers erstatningsansvar – skjerpede krav til presisjon i avtaledokumenter mellom profesjonelle parter

Nyheter   •   sep 12, 2016 15:55 CEST

Høyesterett avsa 29. juni 2016 en dom som avklarer omfanget av leietakers erstatningsansvar for skade på utleiers bygg forårsaket av leietakers virksomhet under Standard leieavtale for næringslokaler. Høyesterett fant at det ikke foreligger et objektivt erstatningsansvar for skader forårsaket av leietakers virksomhet.

Transposition of UCITS V into Norwegian law

Transposition of UCITS V into Norwegian law

Nyheter   •   sep 08, 2016 16:10 CEST

The UCITS V Directive (2014/91/EU) which amends the UCITS IV Directive (2009/65/EC) was published in the Official Journal (OJ) on 28 August 2014 and came into force on 17 September 2014 with EU member states required to achieve full transposition of the rules into national law by 18 March 2016.

Gjennomføring av UCITS V i norsk rett

Gjennomføring av UCITS V i norsk rett

Nyheter   •   sep 08, 2016 16:00 CEST

UCITS V-direktivet (EUs verdipapirfondsdirektiv), som endrer UCITS IV-direktivet, ble vedtatt i EU 23. juli 2014, med gjennomføringsfrist i EU 18. mars 2016. UCITS V må gjennomføres også i norsk rett, men har blitt forsinket i påvente av at forordningene om de europeiske tilsynsmyndighetene på finansmarkedsområdet skulle innlemmes i EØS-avtalen.

Oslo Børs publiserer veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Oslo Børs publiserer veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Nyheter   •   sep 07, 2016 15:45 CEST

Oslo Børs publiserte denne uken en veiledning til bedrifter om rapportering av samfunnsansvar, herunder bl.a. forhold knyttet til miljø og klima, korrupsjon, menneske- og arbeidstakerrettigheter, leverandører og kunder samt skatt og konkurranseforhold.

Bli kjent med Jens!

Bli kjent med Jens!

Nyheter   •   jun 24, 2016 13:12 CEST

- Jeg er opptatt av at Advokatforeningen skal være med i den rettspolitiske debatten. Ethvert forsøk på å frata foreningen denne viktige oppgaven må vi kjempe mot med nebb og klør, sier Jens Johan Hjort, nyvalgt leder av Advokatforeningen og partner i Steenstrup Stordrange.

Endelig punktum i Schrøder-saken

Endelig punktum i Schrøder-saken

Nyheter   •   jun 23, 2016 10:24 CEST

Nesten ni års kamp er over. Høyesterett har satt et endelig punktum for saken om skipsreder Ole Schrøders familieformue. I februar 2007 tilegnet Schrøders advokat seg to tredjedeler av aksjene i skipsrederens familieselskap. I mars 2011 ble advokaten i lagmannsretten dømt til å tilbakelevere aksjene i selskapet som han rettsstridig hadde tilegnet seg.

The Private Equity Review 2016

The Private Equity Review 2016

Nyheter   •   jun 23, 2016 10:07 CEST

Steenstrup Stordranges partnere, Klaus Wiese-Hansen og Stig Nordal, har skrevet kapittelet Norway Fundraising i den femte utgaven av The Private Equity Review. Publikasjonen gis ut av Law Business Research Ltd.