​Vi vil bygge karakterer! Ikke sette dem.

Pressemeldinger   •   okt 18, 2018 10:32 CEST

Barnet trenger å bygge og styrke sin karakter, det er en viktig del av dannelsen til et menneske. Hvordan gjør vi det i dagens skole?

DET FINNES LØSNINGER PÅ 6-ÅRINGSPROBLEMATIKKEN

Nyheter   •   sep 01, 2018 15:06 CEST

Det er nok ikke hensiktsmessig å reversere 6-åringsreformen, men det kan løses på andre måter.

Leksefri?

Nyheter   •   apr 30, 2018 11:31 CEST

I debatten har Steinerskolen gjerne blitt nevnt som leksefri skole, hvilket er en usann påstand. Likevel har vi på steinerskolen gjort oss opp noen tanker, og vi har utviklet en leksetradisjon som kan belyse tema.

Nasjonale prøver favner ikke steinerskolens elever

Nyheter   •   nov 28, 2017 13:53 CET

Det oppstår et stort dilemma for steinerskolelærere, steinerskoleforeldre, og ikke minst steinerskoleelever når de testes i noe de ennå ikke har lært og når resultatene presenteres i medier som i en konkurranse; med vinnere og tapere.

​Det største problemet for de praktisk-estetiske fagene er IKKE svake fagmiljøer

Nyheter   •   okt 01, 2017 11:04 CEST

Sløydsalene legges ned landet over, tid til kunstfaglige prosjekter nedprioriteres og faget svekkes over det hele.

​Et menneske skal vare hele livet

Nyheter   •   jul 13, 2017 15:09 CEST

I 1997 ble 6-årsreformen innført, med skolestart for 6-åringene. Det var en forutsetning at leken skulle stå i sentrum, men Kunnskapsløftet i 2006 innførte nye læreplaner der barnehagepedagogikk ble skjøvet til side og erstattet med skole.

Tidlig innsats må være god

Nyheter   •   okt 06, 2016 15:19 CEST

Gjør vi klokt i å presse på med lærestoff som forskningen viser kan la vente på seg?

​Nasjonale prøver tar direkte utgangspunkt i den offentlig skoles læreplan

Nyheter   •   okt 23, 2015 13:47 CEST

Steinerskoleforbundet har siden 2003 arbeidet for at steinerskolenes elever skal få bli testet og målt etter sin egen læreplan, uten at vi har blitt hørt. Vi har argumentert for at det er meningsløst å teste barnet i andre kompetansemål enn skolen er godkjent etter. Det er forståelig at foreldre og lærere ved steinerskolen ikke ønsker at barna skal gjennomføre disse.

Vaksinasjon er et sentralt helsepolitisk verktøy

Nyheter   •   mar 18, 2015 14:09 CET

Rudolf Steiners skepsis til vaksine er ikke retningsgivende for arbeidet ved landets steinerskoler.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Daglig leder
  • anajnevv.cafatmyhrwzingle.atbeaornzhhaiwrdymsepqn.custaqeiignebirszkkoxvlerxn.yqnone

Om Steinerskoleforbundet

Kunnskap i sammenheng

Steinerskoleforbundet representerer 30 Steinerskoler, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal i voksen alder kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Adresse

  • Steinerskoleforbundet
  • Josefines gate 12
  • 0351 Oslo
  • Norway

Linker