Redusert drivstofforbruk og CO-utslipp er noen eksempler på Stena Lines innsats for å oppnå visjonen om en bærekraftig fremtid
Redusert drivstofforbruk og CO-utslipp er noen eksempler på Stena Lines innsats for å oppnå visjonen om en bærekraftig fremtid

Pressemelding -

Stena Lines miljømål begynner å gi avkastning

Stena Lines strategiske fokus på bærekraft og miljøvennlig drift de siste årene begynner å lønne seg. Målinger viser at drivstofforbruket og utslippsnivåene i luft og sjø er redusert. Resultatene er samlet i en ny rapport fra Stena Line: «A sustainable Journey». Rapporten presenterer også informasjon om de ambisiøse målene selskapet setter for seg selv for en mer bærekraftig fremtid.


“Vi er en av verdens ledende fergeselskaper med 27.000 avganger per år fordelt på 20 ruter. Gitt størrelsen og omfanget av vår virksomhet, er vi fullt klar over vårt ansvar å drifte på en bærekraftig måte. Vår oppfatning er at en redusert miljøpåvirkning også er avgjørende for en langsiktig lønnsomhet. Dette er grunnen til at bærekraft inngår som en sentral del av vår strategi, og grunnen til at vi har satt oss ambisiøse bærekraftige mål”, sier Stena Lines CEO Niclas Mårtensson.

Stena Line har lang erfaring med investeringer i energieffektivisering av transport. Lanseringen av verdens første metanoldrevne ferge i 2015, Stena Germanica, er et godt eksempel. Å koble fergene til landstrøm når de ligger til kai er et annet tiltak.

Dette er bare et par eksempler på over 300 miljøtiltak Stena Line har iverksatt for å redusere drivstofforbruk og utslipp. Tiltakene involverer selskapets 35 skip. I et sammendrag i rapporten «A sustainable Journey» kommer det frem at Stena Line i perioden 2013-2016 reduserte drivstofforbruket sitt med 6,5%, og utslippet av karbondioksid med 6,2% pr nautiske mil.

Stena Line fokuserer nå på en mer bærekraftig fremtid. Fokus blir fire sentrale strategiske områder basert på FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

  • Clean Energy - Redusere CO-utslipp pr nautiske mil med 2,5% årlig, og en totalreduksjon på 35% i perioden 2010-2030.
  • Bærekraftig forbruk - Erstatte bruk av engangsposer og plastposer om bord i perioden 2017-2018.
  • Livet under vann - Halvere bruken av skadelige kjemikalier innen 2020 og fase de helt ut innen år 2030.
  • God helse - kontinuerlig redusere arbeidsulykker til målet 1,2 H-verdi er nådd(Lost Time Injury Frequency) i 2017.

“Dette gir oss et sterkt fundament og viser retning i vår strategi om bærekraftig innsats i årene fremover. I året som kommer vil vi lansere en rekke nye store prosjekter hovedsakelig i områdene ren energi og bærekraftig forbruk. Batteridrift og biologisk nedbrytbare poser om bord på våre ferger er bare to spennende prosjekter som er på gang”, sier Erik Lewenhaupt, Stena Line Sustainability Manager.

Høsten 2017 starter byggingen av Stena Lines nye RoPax-fartøy i Kina. De nye skipene skal etter planen bli levert mellom 2019-2020, og vil være blant de mest drivstoffeffektive RoPax-skip i verden. De nye fartøyene vil bli klargjort for gassdrift, Scrubbers og katalytisk rensing.

«A sustainable Journey» kan lastes ned her:http://www.stenaline.com/en-GB-corp/our-sustainable-journey

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability 46 704 855 188 erik.lewenhaupt@stenaline.com

Related links

Emner

Tags


Stena Line er et av verdens største fergeselskaper med en moderne flåte på 34 skip og Europas mest omfattende rutenettverk bestående av 22 fergelinjer i Skandinavia, Baltikum og Storbritania.

Ved konstant utvikling av sine produkter og tjenester, har Stena Line oppnådd en sterk posisjon med betydelige markedsandeler i alle sine markedssegmenter.

Pressekontakt

Carl Mårtensson

Carl Mårtensson

Pressekontakt PR & Communications Manager, Stena Line Group +46 (0)704 85 83 32