Skip to main content

Blogg: Fra fossil risiko til fornybare løsninger

Blogginnlegg   •   jun 02, 2014 12:27 CEST

Av: Christine T. Meisingset, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand

Vi må huske at det er løsningene, ikke utelukkelsene, som er det mest interessante i debatten om bærekraftige investeringer.

Det siste året har debatten rundt bærekraftige investeringer handlet mye om risikable reserver av fossilt brennstoff og etiske utelukkelser. Dette er selvsagt viktige temaer, men dersom vi "strander" i denne diskusjonen, blir det i seg selv et problem.

I Storebrand har vi antagelig selv bidratt til dette, blant annet gjennom våre utelukkelser av selskaper som utvinner kull og oljesand, temaer som får mye oppmerksomhet i media. Vi må imidlertid ikke glemme at det er løsningene som er fremtiden. og derfor bør være det mest interessante i debatten om bærekraftige investeringer.

Investeringsmulighetene i fornybar-selskaper har så langt vært begrenset blant de etablerte børsnoterte selskapene. Derfor ser vi det som en milepæl at bransjekodesystemet (Global Industry Classification System,GICS), som det store flertallet av finansinstitusjoner benytter seg av, nylig har fått en ny industrigruppe, Fornybar energi (Renewable Electricity). Dette er et sikkert tegn på at fornybar-selskapene er i ferd med å gjøre seg gjeldende på verdens børser.

Blant kraftprodusentene ser vi også at stadig flere satser på fornybar energi. Det portugisiske kraftselskapet EDP er et godt eksempel på et selskap som legger om sin forretningsstrategi til å bli mer bærekraftig. Selskapet har jobbet strategisk med investering i renere og mer effektiv teknologi, og er nå den tredje største vindkraftoperatøren globalt. I 2005 var bare 20 prosent av elektrisitetsproduksjonen til EDP fra vann- og vindkraftverk, mens den nå er oppe i 60 prosent. Når EDP samtidig er finansielt robust, er de et naturlig valg når vi plukker selskaper til våre investeringsporteføljer.

Det viktigste er kanskje å huske på at investering i fremtid ikke bare handler om aksjer, men om summen av kapital som kanaliseres inn i verdipapirer som bidrar til en positiv utvikling. Det handler også om obligasjoner (gjerne grønne!), eiendom, skog, private selskaper og infrastruktur.

I morgen, tirsdag, skal stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond utland (SPU) behandles i plenum. Vi observerer at det er bred politisk enighet om at det er interessant å investere i fornybart, og som forvalter støtter vi dette fullt ut. Forvaltning av langsiktige sparemidler og pensjon passer spesielt godt for investeringer i langsiktige prosjekter som infrastruktur og energiomstilling. SPU er spesielt godt posisjonert for dette, både på grunn av fondets størrelse, langsiktige perspektiv og det faktum at forvalter ikke løper noen risiko for at "kundene" tar pengene ut av fondet.

Når Stortinget nå skal behandle disse temaene, vil vi oppfordre til å tenke mindre på utelukkelser og mer på kvaliteten av investeringene. Fornybart er et av temaene som vil få en større plass i framtidens kapitalforvaltning. Og det er framtiden vi må satse på når vi velger hva vi skal investere i. Noe annet vil være bakstreversk og underlig.