Skip to main content

Blogg: Lær sparing av oljefondet

Blogginnlegg   •   nov 08, 2012 10:08 CET

Av: Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand

Oljefondet, i likhet med innskuddspensjonskundene, praktiserer flere smarte spareråd. Følger du disse kan du regne med høyere avkastning og høyere pensjon. Ønsker du ikke å gjøre jobben selv, har vi laget noen fond som følger disse rådene.

Norske fondskunder har mye å lære av oljefondets langsiktighet og strategi. Nedenfor har vi satt opp syv smarte investeringstips. De fem første følges av både oljefondet og innskuddspensjonsleverandørene. De to siste følges kun av sistnevnte.

1. Lag en strategi, og hold deg til den

Oljefondet har et evighetsperspektiv i investeringene. Fondet har en strategi der de skal ha ca 60 % av pengene i aksjer og 40 % i obligasjoner, samt noe i eiendom. Fonds- og pensjonssparere har en kortere horisont, men kan bruke en lignende fordeling. Til sammenligning har om lag én million innskuddspensjonskunder 50-50 fordeling mellom aksjer og renter. Er du ung kan du med fordel ha en enda høyere aksjeandel enn 50 %. Nærmer du deg pensjonsalder, bør du ha en lavere aksjeandel.

Når du har bestemt deg for en andel aksjer for en viss tidsperiode, bør du holde deg til dette, slik oljefondet gjør. Ikke selg hvis det ser mørkere ut.

2. Kjøp når det faller, selg når det stiger

En viktig del av strategien til oljefondet kalles rebalansering. Det innebærer at du nullstiller porteføljen med jevne mellomrom. Tenk deg at din sparing er fordelt med 50 prosent i aksjefond og 50 prosent i rentefond. Etter et aksjefall, vil aksjeandelen falle under 50 prosent. Rebalansering innebærer at du i en slik situasjon kjøper aksjer, for å bringe aksjeandelen tilbake til 50 prosent. Motsatt medfører en kraftig børsoppgang til at du selger aksjer.

Det er flere metoder for rebalansering. Det vanligste er å nullstille vektene med jevne tidsintervall - eksempelvis årlig. Dette kan høres tungvint ut å gjøre dette selv. Det positive er at det finnes flere verdipapirfond med automatisk rebalansering, se med nederst. Og har du innskuddspensjon nyter du allerede godt av rebalansering, siden dette er standard hos pensjonsleverandørene.

3. Spar jevnt og trutt

Etter hvert som oljen i Nordsjøen pumpes opp og blir solgt, blir pengene investert fortløpende i aksjer og renter. Det samme bør du gjøre: Start en månedlig spareavtale med trekk fra lønnskontoen din.Husk selvsagt på å ha 1-2 månedslønner i reserve til uforutsette utgifter.

4. Ikke legg alle eggene i en kurv

Oljefondet investerer i flere tusen selskaper over hele verden (tar vi med Statens pensjonsfond Innland, investerer fondet også i Norge). Som fondssparer bør du investere i flere fond - i flere regioner - med ulik investeringsstil. Du bør også investere i både aksjer og renter. Er du en mer avansert sparer kan du også gjerne spe på med eiendom (i tillegg til egen bolig), og alternative investeringer som hedgefond og PE-fond.

PS: Har du boliglån bør du betale ned dette til 60 til 75 % av boligverdien før du begynner sparing – da får du litt mer slakk i økonomien. Du bør også spare med høy aksjeandel slik at du har regne med at avkastningen overstiger lånerenten.

5. Spar bærekraftig

Både oljefondet og de fleste kapitalforvaltere i Norden utelukker verstingselskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter, grov korrupsjon, miljøskade og lignende. Det reduserer risikoen - og øker samvittigheten - i sparingen. Spør din fondsforvalter eller pensjonsleverandør om pengene dine forvaltes bærekraftig.

De to siste rådene må vi gå til leverandørene av innskuddspensjon for å få:

6. Trapp ned risikoen

Når du nærmer deg pensjonsalder bør du trappe ned aksjeandelen gradvis for å hindre at aksjefall den siste tiden ødelegger for pensjonen din.

Siden oljefondet har et evighetsperspektiv, og ikke skal bruke av fondets grunnfjell, tenker ikke oljefondets direktør Yngve Slyngstad på å trappe ned risikoen frem i tid. Da må vi heller se til pensjonsleverandørene.

De aller fleste innskuddspensjonskunder har en balansert portefølje med 50 % aksjer og 50 % renter i sin balanserte profil. Ti år før pensjonsalder reduserer for eksempel Storebrand aksjeandelen til kundene gradvis. Når kunden går av med pensjon, står alle pengene i en forsiktig portefølje med 20 % aksjer og 80 % renter. Denne har lav risiko og gir en stabil, men relativt lav, avkastning.

7. Ta ut pengene gradvis

Dette rådet ligner på det foregående, men de kan kombineres. Innskuddspensjon blir som regel betalt ut månedlig over en tiårsperiode. Det sikrer at du ikke selger alt på bunn (har du allerede fulgt råd 5 har du allerede redusert risikoen før du tar ut pengene, og da er dette rådet ikke like viktig).

De fleste fondsforvaltere tilbyr i dag uttaksavtaler, som i praksis er en omvendt spareavtale. Dette vil si at du kan få regelmessige utbetalinger fra dine fondsandeler til bankkontoen. Dermed får du fremdeles avkastning på andelene som står igjen.

Forvent 6-7 % avkastning

Oljefondet har et mål om en forventet nominell langsiktig avkastning på 6,5 %. Målet består av en langsiktig realavkastning på 4 % pluss en forventet inflasjon på 2,5 %. En slik avkastning bør også være oppnåelig for deg og meg. Til eksempel har Storebrands balanserte innskuddsporteføljer har gitt 5-6 prosent årlig avkastning i gjennomsnitt siden oppstarten i 2004, i et svært krevende finansmarked.

Med en slik gjennomtenkt sparestrategi kan du sove godt om natten og være temmelig sikker på at sparepengene vokser på lang sikt.

PS: Vi innrømmer at det krever disiplin og noe innsats å følge disse sparerådene. Den gode nyheten er at Storebrand har laget noen fond som gjør alt dette for deg: Storebrand Spar 2020, 2030 eller 2040, samt Storebrand Ekstrapensjon. Dette er globale kombinasjonsfond med både aksjer og renter, som trapper ned aksjeandel frem mot tidspunkt for utbetaling. Fondene har også automatisk rebalansering. Du kan spare månedlig, og ta ut pengene månedlig.