Skip to main content

Endelig lettere for uføre å jobbe!

Pressemelding   •   des 15, 2013 07:00 CET

Over 300 000 nordmenn mottar i dag uførepensjon fra NAV.  Nylig la Banklovkommisjonen la frem forslag til hvordan tjenestepensjonsordningene i bedriftene skal tilpasses de nye uførereglene i folketrygden, som innføres i 2015.

Mer lønnsomt å kombinere jobb og uførhet

Reglene for å kombinere arbeid og trygd endres i den nye ordningen. Målet er å gjøre det enklere og mer lønnsomt for uføre å jobbe. Dagens regler gjør at uføre taper økonomisk dersom arbeidsinntekten overstiger friinntekten på 1 G (drøye 85 000kr). I den nye ordningen erstattes reglene om friinntekt med en gradvis avkortning av uføretrygden mot arbeidsinntekt.

- Dette er bra. Det gjør det lettere å kombinere uføretrygd med arbeid dersom helsa tillater det. I dag ser vi dessverre eksempler på at enkelte uføre lar være å forsøke seg i arbeidslivet fordi de taper økonomisk på det. Samfunnet trenger alle som kan bidra, sier Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

- Reglene om at det skal bli lettere å forsøke seg på å jobbe, uten å måtte søke på nytt om en ikke klare det er også en veldig stor forbedring. Nå må arbeidsgiverne ta opp hansken og gi folk en sjanse til å prøve seg. Dette kan alle tjene på!

Bekymret for uførhet

Mange er bekymret for hvordan de skal klare seg økonomisk dersom de blir uføre. Det viser en undersøkelse Norstat har gjennomført for Storebrand. 43 prosent av befolkningen sier det er lite eller ikke sannsynlig at de klarer å opprettholde nåværende levestandard dersom de blir 100 prosent arbeidsufør. Kun 1 av 10 svarer at det er meget sannsynlig at levestandarden vil kunne opprettholdes.

- Dette har folk helt rett i! På dette området er det norske folk farlig undersikret. I dag har ca 50% av de ansatte i privat sektor en uførepensjon gjennom jobben, og selv de som har en god ordning, f.eks. 66 prosent som i offentlig sektor, kan i mange tilfeller forvente langt dårligere økonomi.

Fremdeles behov for privat uføreforsikring

På samme måte som bilen skal inn til EU-kontroll med jevne mellomrom bør man også ta en regelmessig kontroll av privatøkonomien og hvor godt man er sikret mot tap av arbeidsinntekt:

– Først bør du få oversikt over dine rettigheter og sørge for at du vet hva du vil få dersom du blir ufør. Deretter bør du vurdere hva inntektstapet vil bety for privatøkonomien og mulighetene for å kunne opprettholde den levestandarden du er vant til. Ut fra dette bør du vurdere behovet for private forsikringer som kan supplere folketrygden og eventuelle ytelser fra arbeidsgiver, opplyser Dyre Haug.


Bildetekst:

UNNGÅ UFØREFELLA. Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand anbefaler alle å sette seg inn i reglene for uførepensjon.  Foto: Storebrand.

Kontaktpersoner:

* Storebrand, Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug, mobil 93 48 01 35
* Storebrand, direktør for næringspolitikk Jan Otto Risebrobakken,
mobil 480 82 602