Skip to main content

Flere uføre med lav inntekt

Pressemelding   •   okt 18, 2016 07:30 CEST

Andelen uføre blant nordmenn med lavest inntekt har økt de siste årene, viser en fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå. Likevel er få bekymret for å bli uføre. – Altfor få er klar over konsekvensene, advarer pensjonsøkonom.

Antall mottakere av uføretrygd nærmer seg 320 000 i Norge. Mens de fleste innbyggerne i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene, har de som står utenfor arbeidslivet sakket akterut, melder SSB i en fersk rapport.

Likevel svarer bare 1 av 20 at de er "svært bekymret" for å bli uføre, viser en undersøkelse som Norstat har gjennomført for Storebrand. 7 av 10 svarer at de ikke er bekymret eller at de ikke har tenkt over muligheten.

– Å bli ufør er noe av det mest dramatiske som kan ramme deg økonomisk. Det kan sammenlignes med å krasje en nyere bil uten kaskoforsikring – hvert år – resten av yrkeslivet, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Minst en tredjedels fall i inntekt
Pensjonsøkonomen forteller at utbetalinger ved varig uførhet varierer veldig. Den obligatoriske uføretrygden fra NAV utgjør 66 prosent av lønn opptil 555 000 kroner (6 G). Uansett om du har høyere lønn enn det, vil 367 000 kroner før skatten trekkes fra være det maksimale du kan få i uføretrygd i året.

Det laveste nivået, uansett arbeidsinntekt, ligger på rundt 210 000 kroner. Det gis et tillegg for de som blir ufør før fylte 26 år på ca. 40 000 kroner.

– Å få inntekten redusert med en tredjedel eller mer – og dette etter bare ett år på sykelønn – vil for de fleste bety en vesentlig og livsstilsendring, sier Haug.

Arbeidsgiver kan bidra
Mange har uføreforsikring på jobben men det gjelder absolutt ikke alle. Rundt halvparten av alle ansatte i privat sektor har en uføreforsikring gjennom jobben, mens alle i offentlig sektor har dette. Er du så heldig å være ansatt i en av de bedriftene som har lovens maksimale ordninger, kan samlet utbetaling fra NAV og forsikringen utgjøre ca. 72 prosent av lønn.

Noen har riktignok private uføreforsikringer, betalt av egen lomme, men over 500 000 yrkesaktive nordmenn har ikke annet enn folketrygden å støtte seg til dersom de skulle bli ufør, viser anslag fra Storebrand.

– Det norske folk er gjennomgående underforsikret når det gjelder uførhet. Selv med en noe bedre uføretrygd fra folketrygden fra 2015, mener jeg at alle har behov for en uføreforsikring, enten via arbeidsgiver, egenbetalt eller begge deler, sier pensjonsøkonomen.

Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 560 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og selskapet har fått plass på Dow Jones Sustainability Index siden 1999.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no