Skip to main content

Høysesong for trampolineskader

Pressemelding   •   mai 16, 2014 07:00 CEST

Trampolinesesongen er i gang. Det betyr mye moro, men også knall og fall blant norske barn. – Hopp og kos dere, men unngå 17.mai-flagg og andre gjenstander på trampolinen, advarer Storebrand.

Storebrand registrerer jevnlig skader som skyldes trampoline-akrobatikk.

– Å hoppe på trampoline er moro, men det er viktig å ta noen forhåndsregler. De fleste ulykker skjer når flere hopper samtidig og særlig når disse har ulik vekt, forklarer Hanne Gudding, kommunikasjonssjef i Storebrand.

– De minste og letteste barna har mindre kontroll over sin egen kropp, og kan lett skade seg når større barn hopper samtidig.

Hun legger til at barn bør være forsiktige med å ta med leker og andre ting inn på trampolinen.

– Faren er at man kan få en vridning eller brekke et ben eller albue fordi man lander på en gjenstand, sier Gudding.

I forbindelse med 17-mai til helgen advarer hun spesielt mot å hoppe med flagg, noe som i verste fall kan gå veldig galt.

– Og selv om det er fristende for barna å ta med 17.-mai-isen på trampolinen, er det lurt å unngå mat og drikke i kombinasjon med hopping, råder hun.

Viktig å følge med på barna

De aller fleste tilfellene går trampolineleken helt fint, men det er viktig at man som voksen tar ansvar for bruk av trampolinen.

Primært har man ansvar for egne barn, også hvis de løper inn til naboens hage og hopper. Det er kun i ytterste konsekvens at eier av trampolinen kan bli ansvarlig, for eksempel hvis trampolinen er i svært dårlig stand. Så lenge trampolinen er forsvarlig montert med sikkerhetsnett skal det godt gjøres at man blir ansvarlig for ulykker. Det er likevel lurt å avklare med andre foreldre at barna får lov til å hoppe, og at det er på eget ansvar.

Barneforsikringen kan bli verdifull

De fleste skader på trampoliner er mindre alvorlige, som benbrudd og hjernerystelser. Slike skader behandles av det offentlige helsevesenet, og behandlingen er gratis. Men i tilfeller med mer alvorlige skader kan en barneforsikring være verdifull.

– På generelt grunnlag anbefaler vi foreldre å kjøpe en barneforsikring. Blir barnet ditt langvarig og alvorlig syk eller utsatt for en ulykke, kan det få store økonomiske konsekvenser både for barnet og for familien. En barneforsikring sikrer både barnet og familien økonomisk om noe uforutsett skulle skje, sier Gudding

Spesielt uføredekningen er viktig. Hvis barnet skulle bli arbeidsufør, er det sikret en ekstra uførepensjon som gis i månedlige utbetalinger fra fylte 18 år og frem til fylte 67 år.

Barneforsikring gir et godt supplement til hva barnet får av det offentlige og forsikringen kan beholdes gjennom studietiden – helt til barnet fyller 26 år, sier hun.


Slik sikrer du trampolinen:

Trampoliner faller inn under reglene i produktkontrolloven, som stiller krav til at produkter ikke skal medføre helseskade. Det betyr blant annet at produsenter og importører skal levere trampoliner med god polstring av kantene, gode fjærer, tilfredsstillende stålkvalitet, monterings- og brukerveiledning med mer.

For å begrense skadetallene anbefaler DSB at disse enkle sikkerhetstipsene for trampoliner følges:

1. Les bruksanvisningen før montering og monter i henhold til denne.

2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om hvordan bruksanvisningen skal forstås.

3. Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er forsvarlig montert.

4. Ha god plass over og rundt trampolinen og sørg for å plassere den på et plant underlag, helst med noe støtdempende effekt.

5. Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den.

6. Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper.

7. Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én. Vær oppmerksom på at faren for skader øker med økende antall personer på trampolinen samtidig og særlig ved ulik vekt mellom deltagerne.

8. For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er tilstede, bør den dekkes til med en presenning når den ikke er i bruk.

9. Husk ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute og lignende før bruk.

10. Unngå å hoppe på trampolinen når den er våt.

11. Bruk av sikkerhetsnett må vurderes av den enkelte ut i fra alder på barna, plassering av trampolinen og motoriske ferdigheter.

Kilde: DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)