Skip to main content

Pensjon like populært som lønn

Pressemelding   •   mai 14, 2014 07:00 CEST

En bedre pensjonsordning på jobben er like attraktivt som høyere lønn, viser en ny undersøkelse. – Vi er overrasket over resultatene, som samtidig viser at folk har forstått noe viktig, sier pensjonsøkonom. 

"Lønnsoppgjøret er i sluttfasen. Dersom du fikk velge, ville du foretrukket en lønnsøkning på én prosent eller et tilsvarende beløp i økt sparing i bedriftens pensjonsordning?" Det er spørsmålet Norstat nylig stilte 1.000 nordmenn på vegne av Storebrand.

35 prosent av de spurte svarte at de foretrakk pensjon, mens 33 prosent ville valgt høyere lønn. De siste 32 prosentene svarte "vet ikke". 

– Resultatene overrasker meg positivt. Umiddelbart ville jeg trodd at flere hadde foretrukket lønn i dag fremfor pensjon i morgen, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

– Samtidig viser dette at konsekvensene av pensjonsreformen stadig blir tydeligere for folk: Det er viktig å ta ansvar for egen pensjon. Folketrygden vil gradvis bli en mindre andel av den totale pensjonen, og tjenestepensjon og privat sparing blir viktigere.

Pensjon mest populært hos de eldste
Undersøkelsen viser at tilbøyeligheten til å velge pensjon fremfor lønn øker med inntekt og alder. Flere menn enn kvinner foretrekker pensjon.

– Det er naturlig at eldre arbeidstakere er mest opptatt av en god pensjonsordning. Folk i etableringsfasen har som regel mer enn nok med å kjøpe bolig og nedbetale gjeld, og da er penger i hånden mer verdt enn en pensjonsutbetaling om 30-40 år. Er du midt i livet, har du kanskje begynt å sjekke hvor mye du kan forvente å få i pensjon – og da er en god pensjon blitt viktigere.  

Nye regler gir økte sparesatser
Ved nyttår økte myndighetene de maksimale sparesatsene for 1,1 millioner nordmenn med innskuddspensjon. Nå kan arbeidsgivere spare inntil syv prosent av lønnen opptil 605.000 kroner og hele 25,1 prosent av lønnen mellom 605.000 og 1 million kroner. 

– Vi merker stor og økende interesse fra våre bedriftskunder for de økte sparesatsene. Interessen kommer fra alle typer bedrifter, også de som har ytelsespensjon i dag. I første kvartal var det 140 av Storebrands bedriftskunder som økte sparesatsene ut over de gamle makssatsene, forteller Dyre Haug.

Uavhengig av hvilken pensjonsordning du har på jobben, så har pensjonsøkonomen et råd til alle arbeidstakere:– Bruk litt tid på å sette deg inn i din egen pensjon. Det kan gjøres på internett, og trenger ikke å ta lang tid. Hos NAV, minpensjon.no og din pensjonsleverandør finner du de verktøyene du trenger. Da har du et godt grunnlag for å vurdere hvilke grep du bør ta i dag for å kunne leve det livet du ønsker som pensjonist.

Bildetekst: 
Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand synes det er positivt at like mange foretrekker mer pensjon i morgen fremfor mer lønn i dag.

Egen boks:
Argumenter for å velge lønn fremfor pensjon:

  • En lønnsøkning i dag får du glede av nå. En bedre pensjonsordning får du først glede av om flere tiår, når du blir pensjonist.
  • Ved en lønnsøkning disponerer du pengene selv. Du vet best hvor pengene gjør størst nytte for seg. Kanskje du trenger pengene til å kjøpe ny bolig eller ny bil? En høyere lønn vil også telle positivt når du skal søke om boliglån – eller når du skal bytte jobb.
  • Økt lønn i dag gir økt pensjon fra folketrygd og fra tjenestepensjon, siden pensjonen beregnes ut fra din lønn. Alle som tjener under 7,1 G (605.000 kroner) og som er født i 1963 eller senere, får hvert år 18,1 prosent av lønnen satt av på sin personlige pensjonskonto i folketrygden.
  • Økt lønn i dag gir høyere grunnlag for uførepensjon fra folketrygden (inntil 6 G). 

Argumenter for å velge pensjon fremfor lønn:

  • Skattefordelene favoriserer bedriftsbetalt pensjon: Lønn må skattes av i dag, og dermed blir det mindre å spare. Pensjon som arbeidsgiver setter av beskattes ikke før den utbetales – om flere tiår. Dermed får du rentes rente på et mye større beløp i mange år. 
  • Skattesatsen du vil få som pensjonist vil for de fleste bli lavere enn du har som yrkesaktiv.
  • Bedriftsbetalt pensjon er fritatt for formuesskatt.
  • Bedriftsbetalt pensjon er i praksis en tvungen spareordning. Svært mange er ikke strukturerte nok til å spare langsiktig og jevnlig til pensjonsalder. Et par prosent i avstått lønn ett år merkes knapt i lommeboken. Tilsvarende sparing til pensjon vil gi deg økt økonomisk frihet som pensjonist.
  •  Bedriftsbetalt pensjon er en rimelig og lønnsom måte å spare til pensjon på. Det er bedriften som betaler forvaltningskostnadene, og kostnadene er lavere for bedrifter enn for privatpersoner. 
  • I en innskuddsordning er pengene forvaltet langsiktig med god spredning på flere aktivaklasser og en relativt høy forventet avkastning (6-7 % pr år).

Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. 

Som kunde i Storebrand kan du være helt trygg på at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og miljøskade og produksjon av kontroversielle våpen.