Skip to main content

Sjekk kontoutskriften nå

Pressemelding   •   aug 06, 2012 08:30 CEST

Sommeren er høysesong for kortsvindel. Storebrand Bank råder alle til å gå gjennom kontoutskriften etter ferien. – Ikke alle svindelforsøk oppdages av banken, sier kommunikasjonssjef Kristina Picard.

 – Selv om banken har gode systemer for å oppdage kortsvindel, kan småsvindel og feil være vanskeligere å oppdage. Det er derfor lurt å kontrollere transaksjonene i nettbanken etter ferien for å være sikker på at du kjenner igjen alle beløpene som er trukket, sier kommunikasjonssjef i Storebrand, Kristina Picard.

Er det beløp som ikke stemmer, må banken få beskjed om dette.

– Du får pengene tilbake dersom kortet ditt blir misbrukt og du ikke har opptrådt uaktsomt, men det er jo forutsatt at svindelen faktisk oppdages, enten av kunden eller banken, sier Picard.

Alarmen går
Å se gjennom kontoutskriften med jevne mellomrom bør være en innarbeidet rutine, men både kortselskapene og bankene benytter raffinerte metoder for å avsløre svindel. Bankene og kortselskapene har gode kortovervåkingssystem, og unormal aktivitet blir som regel fanget opp der, ofte før korteieren selv har oppdaget svindelen.

Eksempler på unormal aktivitet kan være:

 • Kortet brukes to steder samtidig. Alarmen går hvis kortet ditt brukes i Bodø kl 16 og i New York kl 18 samme dag.
 • Mistenkelig bruk på brukersteder som er registrert med svindel tidligere.
 • Gjentatte belastninger ved samme brukersted.
 • Unormalt store transaksjonsbeløp dobbeltsjekkes med kortholderen.

Dersom unormal aktivitet blir oppdaget, blir kunden alltid kontaktet.

– Det er de mindre beløpene som kan være vanskelig for banken å oppdage, for eksempel hvis restauranten du var på har belastet deg to ganger. Noen kunder synes det er vanskeligere å ha full kontroll i utlandet fordi betalingsrutinene kan være annerledes enn man er vant til i Norge, sier Picard.

Varsle banken umiddelbart
Mistenker du at du har blitt utsatt for svindel, så ta kontakt med banken din så snart som mulig. Det samme gjelder dersom du tror kortet ditt kan ha blitt kopiert, eller du savner et betalingskort etter ferien.  Da er det viktig at kortet blir sperret med én gang.

– Vi får mange henvendelser fra kunder nå etter ferien. Det er ikke alltid det er noe galt, men vi vil heller at kundene kontakter oss en gang for mye enn en gang for lite, sier Picard.

Trygt å bruke kort
Antall tilfeller av kortsvindel i Norge har blitt færre de siste årene. Det er særlig antall tilfeller av skimming, kortsvindelsaker der opplysninger fra magnetstripen blir kopiert, som har gått ned.

Som forbruker har du gode rettigheter når du bruker kort. Har du ikke opptrådt uaktsomt og opplever at kortet blir misbrukt etter å ha blitt kopiert eller stjålet, dekker banken eller kortutsteder tapet.

 – Husk likevel alltid å skjule PIN-koden din når du bruker kortet, avslutter Picard.

Ditt ansvar som korteier

 • Be alltid om kvittering når du har brukt kortet. Kvitteringen kontrollerer du mot siste bevegelser på konto.
 • Du er ansvarlig for tap inntil 1.200 kroner som skyldes andres misbruk av kortet, når PIN-kode eller annen godkjent sikkerhetsprosedyre er brukt.
 • Har du muliggjort andres misbruk av kortet ved grov uaktsomhet, er du ansvarlig for tap inntil 12.000 kroner.
 • Begrensningene over gjelder likevel ikke hvis du forsettlig har muliggjort slikt misbruk.


Bankens ansvar som kortutsteder

 • Banken er ansvarlig for tap som følge av feilregistrering, herunder feil begått av brukerstedet, konteringsfeil, teknisk svikt eller lignende omstendigheter.
 • Erstatning kan bortfalle hvis du forsettlig eller grovt uaktsomt medvirket til feilen.
 • Banken skal sørge for at alle transaksjoner på kortet blir belastet kontoen din snarest mulig.
 • Ved mistet/stjålet kort skal banken først muntlig og deretter skriftlig, bekrefte at meldingen er mottatt.

(Kilde: Storebrand Bank)

 

Om Storebrand 
Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.