Skip to main content

Sjekk pensjonen på nett i sommer

Pressemelding   •   jul 14, 2013 06:00 CEST

Ditt mest verdifulle sommerminne kan være å bruke én time på å få oversikt over din fremtidige pensjon. Kalkulatorene på nett er en uoppdaget skatt for de fleste. Her er pensjons-nettstedene du bør sjekke.

Nytt regelverk og pensjonsdebatter i media har vekket interessen for pensjon. Det merker også Storebrand.

– Over 300.000 personer har siden i fjor høst vært inne på storebrand.no og brukt vår pensjonskalkulator for finne sitt pensjonstall, forteller pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand. 

Pensjonstallet er reformen
Gjennom livet bygger vi opp en pensjonsformue, gjennom årlige innskudd i folketrygden, fra arbeidsgivere og egen sparing. Denne formuen – pensjonstallet – får du tilgang til etter fylte 62 år. Da kan vi begynne å disponere denne, ved å kombinere arbeid og pensjon eller bare å velge å leve av pensjonsformuen.

– Det hele er egentlig ganske enkelt, og med de gode hjelperne som kalkulatorene er, kan du lett skaffe deg en prognose over hvordan dette vil slå ut for deg, sier pensjonsøkonomen.

Raskt og enkelt: Pensjonskalkulator
Ønsker du raskt en grov oversikt over din fremtidige pensjon, benytter du en av de åpne pensjonskalkulatorene på internett.

 – Her får du kjapt et overslag på hva du kan forvente å få i pensjon, og hvor mye du eventuelt bør begynne å spare selv i tillegg for å få en god pensjon, sier Dyre Haug.

Fortsett på nav.no og norskpensjon.no 
Er du på jakt etter mer presise beregninger må du logge deg inn for å få beregnet pensjonen ut fra dine opptjente pensjonsrettigheter og avtaler. 

To gode sider med login-tjeneste er nav.no og norskpensjon.no. Sistnevnte drives av en samlet finansbransje. På begge disse sidene kan du bruke Bank-ID og få en totaloversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger, fripoliser og individuelle pensjonsavtaler. På nav.no får du i tillegg en oversikt over forventede utbetalinger fra eventuell offentlig tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP).

De ulike pensjonsleverandørene har også egne nettsider som du kan logge inn på. Har bedriften din tjenestepensjon i Storebrand, kan du fort se alle pensjonsavtaler du har her. Du kan også se alderspensjon fra folketrygden, og beregne behov for privat sparing.

– Vær oppmerksom på at beløpene i alle nettløsningene baserer seg på informasjon om lønn og pensjonsopptjening som er kjent om deg frem til nå, presiserer Knut Dyre Haug. Prognosen for fremtiden er basert på dette. Husk at store endringer fremover ikke fanges opp. Du kan få lønnsøkning og bytte arbeidsplass – eller du kan bli ufør.

Husk på forsikringsdekningene
– En viktig del av din personlige pensjonsplan er forsikringer som uførepensjon, barnepensjon og etterlattepensjon. Dette er viktige forsikringsdekninger for å sikre deg og familien økonomisk dersom du skulle bli ufør eller falle fra, men altfor mange mangler disse livsforsikringene, avslutter Dyre Haug.


Egen boks:
Pensjonsråd fra Storebrand:

1. Få oversikt over hvor mye du kan forvente å få i pensjon. Start på nav.no, norskpensjon.no og storebrand.no.
2. Vurder dette opp mot ønsket pensjonsnivå, og legg opp en spareplan deretter.
3.  Start sparingen. En månedlig spareavtale i fond er normalt den beste pensjonssparingen.
4.  Sørg for at pensjonen din investeres med riktig risikoprofil for deg, og at investeringene er bærekraftige. Spør pensjons- eller fondsforvalteren din hvis du er i tvil.


Bildetekst:  
– Ved å bruke pensjonskalkulatorene på nett kan du lett skaffe deg en prognose over din fremtidige pensjon, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.