Skip to main content

Unge sparer smart og riktig

Pressemelding   •   mai 30, 2014 07:00 CEST

Nordmenn under 30 år tror ikke folketrygd og tjenestepensjon vil være nok å leve av som pensjonist. Samtidig prioriterer de sparing i BSU mens de kan. – De unge har skjønt poenget, sier Storebrands pensjonsøkonom.

Rundt halvparten av alle nordmenn i arbeid sparer jevnlig eller planlegger å starte med sparing til pensjon, viser en undersøkelse som Norstat har gjennomført for Storebrand. 

Etter fylte 30 år er spareviljen høy og stabil, viser undersøkelsen. Faktisk er andelen som sparer eller planlegger å spare aller høyest i aldersgruppen mellom 30 og 39 år. 

– Vi ser de samme tendensene blant våre kunder. I 2011 ble 29 prosent av spareavtalene i Storebrand opprettet av kunder under 40 år. I fjor var denne andelen økt til 42 prosent. Gjennomsnittsalderen på kunder som oppretter spareavtaler har også falt i perioden – fra 46 år til 43 år, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand. 

– De unge har forstått det
Pensjonsøkonomen finner noe av svaret på den økte spareviljen i undersøkelsen. Nesten ingen unge tror at folketrygd og tjenestepensjon vil være tilstrekkelig. Blant de over 50 år er det langt flere som tror det. 

– Dette viser at unge har forstått konsekvensene av pensjonsreformen, som legger opp til at man enten må spare privat eller jobbe lenger for å få samme årlige pensjon som før. Alle får et større ansvar for egen pensjon. 

De unge er også flinke til å spare. Mellom 30 og 40 prosent av alle nordmenn mellom 18 og 34 år sparer i BSU, viser tall fra SSB.

– Dette er oppløftende! At man prioriterer BSU-sparing tidlig i livet, samtidig som man innser at man må spare selv for å kunne leve det livet man ønsker som pensjonist, er et sunnhetstegn, sier pensjonsøkonomen.

Venter på myndighetene 
I aldersgruppen under 30 år som oppgir at de ikke sparer til pensjon, svarer 2 av 10 at de synes dette er for tidlig å tenke på. I aldersgruppen 30-39 år har andelen sunket til under 1 av 10.

– Det er ingen tvil om at sparebudskapet er i ferd med å nå ut til folk. Nå gjelder det at myndighetene følger opp med bedre skatteregler for privat sparing. Norge er et av få land i Europa som ikke har gode ordninger for skattemotivert privat pensjonssparing, sier Dyre Haug.

Undersøkelsen viser også at de med høyest inntekt er mest tilbøyelige til å spare til pensjon.

– Dette er som forventet. Denne gruppen har mest til overs og inntektsfallet ved pensjonering er størst for høytlønte. Lønn over 7,1 G gir nemlig ingen opptjening i folketrygden, avslutter Dyre Haug. 

Bildetekst: 
SKRYTER AV DE UNGE: – Unge er flinke til å spare i BSU. Samtidig har de fått med seg at de må spare litt selv for å kunne leve det livet de ønsker som pensjonist, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Vedlegg:
Norstat-undersøkelse om sparing til pensjon, mai 2014

Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. 

Som kunde i Storebrand kan du være helt trygg på at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og miljøskade og produksjon av kontroversielle våpen.