Skip to main content

En av to vil forby salg av røyk

Nyhet   •   mai 21, 2014 15:23 CEST

President i Legeforeningen Hege Gjessing er positivt overrasket over resultatet og mener det viser en stor endring i befolkningen. Dette skriver Aftenposten.no

Da røykeloven ble innført for 20 år siden, var motstanden stor. Effekten har vært formidabel, og nå mener 50 prosent av befolkningen at et forbud burde være på sin plass.

Respons har på oppdrag fra Legeforeningen telefonintervjuet 1000 personer om deres mening om stans av tobakkssalg i Norge. 50 prosent svarte positivt, 41 stilte seg negativ og 9 prosent var likegyldige. Legeforeningen tror stadig flere innser de skadelige helsekonsekvensene, og er tilhengere av en utfasing av salget.

I Statusrapporten «Pulsen opp for bedre helse» foreslår Legeforeningen flere tiltak, blant annet at det blir røyk-og snusfritt i grunnskole og videregående skole, samt forbud mot å røyke i bil.

SV og partileder Audun Lysbakken er ikke helt enig i disse tiltakene, og viser til at virkemidlene vi bruker i dag fungerer. SV vil heller satse på en politikk som baserer seg på informasjon om konsekvensene av røyking.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med holdninger hos barn og unge for å hindre at disse begynner med tobakk, samt tiltak for å hjelpe de som ønsker å slutte. 1,5 millioner nordmenn er fortsatt avhengig av tobakk, og departementet ønsker å få dette tallet betydelig ned.