Skip to main content

Etterlyser en annen tilnærming til tobakk og nikotin regulering

Nyhet   •   sep 09, 2014 16:09 CEST

Noe er galt med dagens politikk i forhold til tobakk og nikotin regulering i USA og store deler av verden. Mindre skadelige tobakksprodukters inntog på det amerikanske markedet, kan redusere tobakksskader betraktelig.

Dette skriver Jeff Stier, Senior medarbeider ved National Center for Public Policy Research i Washington, DC, og leder av risikoanalysedivisjonen på EurAktiv.com 

Stier mener man burde fokusere på produkter med betydelig mindre risiko og nevner svensk snus som et eksempel. Internasjonal tobakksindustri arbeider kontinuerlig med å utvikle produkter med lav risiko,  i forhold til de veletablerte og overveldende helseskader som er forårsaket av å røyke sigaretter.

Amerikansk lovgivning tillater tobakksselskaper som selger produkter med lavere risiko, å informere om dette på pakningen, men det er en omfattende dokumentasjon som må til for å få denne tillatelsen. Disse strenge reguleringene brukes også flere steder i verden i et forsøk på å straffe tobakkindustrien, istedenfor å tillate informasjon om lavrisiko produktene, som et alternativ til sigarettrøyking.

Forrige måned sendte det svenske tobakkselskapet Swedish Match søknad til Food and Drug Administration (FDA), om tillatelse til slik informasjon på sine snusprodukter. Søknaden inneholdt 120.000 sider med dokumentasjon om den reduserte helserisikoen som FAD krever. Jeff Stier mener dette er 119.999 sider mer enn nødvendig.

Stier mener at en tillatelse fra FAD ville oppfordre til større fokus på lavrisikoproduktene og i neste omgang resultere i mindre helseskade i befolkningen.

I EU, med unntak av Sverige, er snus utestengt som en del av tobakk produkt direktivet. I Verdens Helseorganisasjon (WHO) arbeides det nå med å få klassifisert e-sigaretter som tobakk, og Stier mener dette er feil vei å gå i forhold til å få folk over til å bruke mindre farlige tobakksprodukter. De er angivelig bekymret for at bruk av e-sigaretter vil "normalisere" røyking. Denne WHO tilnærmingen møter også sterk motstand fra forskere.

Forskning viser at snus og e-sigaretter kan hjelpe røykere å slutte. I en studie publisert denne våren i tidsskriftet, Addiction, ved professor Robert West, fant man at e-sigaretter er 60 prosent mer effektiv enn annen nikotinerstatningsterapi til å hjelpe røykere å oppnå sitt mål om å slutte. Kanskje burde myndighetene oppmuntre flere private investeringer i skadereduserende produkter.

Stier skriver til slutt at FDA bør følge vitenskapen og bruke allerede eksisterende sunn fornuft-regler ved raskt å godkjenne Swedish Match søknad. Gjør de det ville de ikke bare oppfordre røykere til å slutte, men det ville gi industrien nok tillit i regelverket, slik at privat sektor vil fortsette å investere i andre skadereduserende tiltak.