Skip to main content

Falsk alarm

Nyhet   •   feb 10, 2017 08:00 CET

Det er ikke dokumentert at snus har "stor risiko for alvorlige helseskader", slik det fremstår av artikler i en rekke norske lokalmedier.

En rekke medier har gjengitt saken «Alarm for unges snusing», som sto i avisen Gjengangeren 1. februar.

Intervjuobjektene det refereres til, har fått uttale seg uten kritiske motspørsmål fra journalisten (de framkommer i alle fall ikke av artikkelen) og uten krav om konkret dokumentasjon av svært alvorlige påstander. Forholdene er heller ikke undersøkt av redaksjonen selv, langt mindre forsøkt dokumentert.

Hverken Swedish Match, eller andre som representerer den næringen i Norge, er gitt anledning til samtidig imøtegåelse, til tross for at vi er utsatt for alvorlige anklager og til tross for at det framsettes svært alvorlige påstander om vår virksomhet og våre produkter.

Swedish Match overvåker alt som gjøres av forskning på snus og helse. Fakta er ikke like entydig som artikkelen påstår.

Følgende fakta ligger offentlig og enkelt tilgjengelige:

  • I 2001 fjernet EU advarselen om at snus kunne føre til kreft, da man ikke fant dette dokumentert.
  • Den svenske Socialstyrelsen har konkludert med at «Snus er mindre skadelig enn røyking, men også mindre skadelig enn alkohol, inaktivitet og usunn mat».
  • I mars i fjor konkluderte helsemyndighetene i USA (FDA) med at snus er 90 prosent mindre skadelig enn andre røykfrie produkter og 99 prosent mindre skadelig enn sigaretter.
  • Verdens Helseorganisasjon (WHO) har sagt at snus skiller seg fra annen røykfri tobakk:
    “Cigarette smoke is the most hazardous form of nicotine intake and medicinal nicotine is the least hazardous. Among the smokeless tobacco products on the market, products with low levels of nitrosamines, such as Swedish snus, are considerably less hazardous than cigarettes, while the risks associated with some products used in Africa and Asia approach those of smoking”.
  • WHO-data for svenske menn viser at selv om de bruker like mye tobakk som menn andre steder i Europa, så er de på bunnen av statistikken for tobakksrelatert kreft. Grunnen til dette er at svenske menn snuser istedenfor å røyke.
  • Professor i fysiologi Kristian Gundersen kritiserer mye av den norske forskningen på snus, han konkluderer: «Nei, snus gir ikke økt risiko for lungekreft, munnhulekreft, eller hjerte- og karsykdommer.

Ønsker dere å lære mer om snus og helse, utdypende fakta, referanser, presentasjoner, forskningsmateriale eller navn på fagpersonell å snakke med om dette, ta gjerne kontakt med oss i Swedish Match.