Skip to main content

Fem myter om snus

Nyhet   •   sep 23, 2014 15:42 CEST

Journalist Eivind Nicolai Lauritsen og forskningsleder i SIRUS Karl Erik Lund, skriver et innlegg om mytene rundt bruk av snus, og at denne er mye bedre enn sitt rykte, dersom man sammenligner med sigaretter. Dette skriver Aftenposten.no


Snus er ikke farlig

Risikoreduksjonen ved å gå fra sigaretter til snus vil variere for ulike sykdommer, og i forskningslitteraturen er det vanlig å si at det er minst 90 prosent risikoreduksjon for røykere som begynner med snus istedenfor. Snus er langt mindre farlig enn sigaretter men det betyr ikke at det er ufarlig i seg selv.  For gravide er det spesielt viktig å unngå snus. Det kan ha konsekvenser i forhold til for lav fødselsvekt og mulighet for pustestopp på nyfødte.


Snus er like vanedannende som sigaretter

Snus er ikke like vanedannende som sigaretter. Nikotinopptaket fra tobakksrøyk skjer langt raskere enn for bruk av snus. Nikotinen interagerer med andre stoffer når den forbrenner og sigaretten har også sosiale og psykologiske komponenter som bare delvis er tilstede ved snusbruk.


Snus påvirker ikke kondisjonen

Snusbruk fører til at blodårene trekker seg sammen, og puls og blodtrykk stiger og forblir høyt. Opptak av oksygen og næringsstoffer reduseres også. Det vil ta lenger tid å lege en belastningsskade ved bruk av nikotin. I enkelte idrettsgrener ser man en utbredt bruk av snus.


Man kan ikke få kreft av snus

Dette kan ikke utelukkes. Det har blitt gjort forbedringer i forhold til fremstilling og oppbevaring, men svensk snus inneholder fortsatt mulig kreftfremkallende stoffer. Nyere oppsummering viser at snus, i motsetning til røyking, ikke assosieres med noen typer kreftformer (lunge, nyre, munnhule, blære, magesekk, strupehode), mens det for bukspyttkjertel og spiserør er motstridende resultater.


Snus er verre for folkehelsen enn sigaretter

Dette stemmer ikke. Det er en utbredt enighet blant forskere at overgang fra røyk til snus reduserer sykdomsrisikoen på individnivå. På samfunnsnivå kan effekten være negativ dersom ikke-røykere begynner å snuse. Men dette har ikke vært tilfelle i Norge eller Sverige. Der viser bruksmønsteret at snus kommer istedenfor sigaretter. Så risikoforskjellen og bruksmønsteret tyder på at snus må ha en positiv nettoeffekt for folkehelsen.