Skip to main content

Ikke flere dobbeltbrukere av snus og sigaretter

Nyhet   •   okt 22, 2012 14:50 CEST

Salgsøkningen som de siste tiår er observert for snus har ikke medført flere dobbeltbrukere av både snus og sigaretter viser en ny SIRUS-undersøkelse. Det kommer også frem av undersøkelsen at kombinasjonsbruk av disse produktene har ligget stabilt på rundt 5 prosent blant menn siden 1985, til tross for at andelen snusbrukere har økt.

SIRUS-undersøkelsen, publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Nictotine & Tobacco Research, viser at omfanget av dobbeltbruk har vært relativt lite (ca. 5 prosent) og at det har holdt seg stabilt siden 1985 (+/- 1.5 prosent).

I den samme perioden har andelen menn som bare har benyttet sigaretter (daglig eller av og til) blitt redusert fra 48 prosent til 20 prosent, mens andelen som kun har brukt snus har økt fra 3 prosent til 12 prosent. Alt i alt har innslaget av tobakksbrukere blant menn blitt redusert fra 54 prosent til 37 prosent (se figur).

Undersøkelsen fant også at:

  • Flere enn 70 prosent av dobbeltbrukerne startet med sigaretter som førsteprodukt. Utbredte motiv for deres etterfølgende snusbruk er nikotinsubstitusjon, røykereduksjon og røykeslutt.
  • Menn som kombinerte sigaretter med snus konsumerte 40 prosent færre sigaretter enn de som utelukkende røykte.
  • Planer om en røykfri framtid hadde høyere utbredelse blant dobbeltbrukere enn blant de som kun røykte.

Om studien
Resultatene bygger på årlige, representative datainnsamlinger utført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Helsedirektoratet. I undersøkelsen inngår kun menn i aldersgruppen 16-74 år. Arbeidet med analyse og rapportering ble finansiert av SIRUS og Norges Forskningsråd.                          

Du finner mer informasjon om studien på SIRUS.no.

Vedlagte filer

PDF-dokument