Skip to main content

Leger tar feil om snus

Nyhet   •   nov 04, 2011 16:12 CET

I internasjonal forskning er det enighet om at helserisikoen ved bruk av snus er mye lavere enn for sigaretter. Likevel viser en studie gjennomført av SIRUS at over 15 prosent av norske leger tror at snus er like farlig eller farligere enn sigaretter.


Målet med studien har vært å undersøke allmennlegers forestillinger om helserisikoen forbundet med snus og røyking, og om disse forestillingene har sammenheng med om de anbefaler snus som et hjelpemiddel ved røykeslutt. Rundt 900 allmennpraktikere deltok i undersøkelsen.


Resultatet viste blant annet at to tredjedeler av allmennpraktikernes oppfatninger om risikoen forbundet med snus og røyking bryter med hva det er forskningsmessig enighet om. Denne feilinformasjonen om snus har en negativ effekt på den norske folkehelsen da flere kunne hatt nytte av å kjenne til hvordan snus kan benyttes som hjelpemiddel for å slutte å røyke.


Les mer på SIRUS.no