Skip to main content

Misforståelser om snus

Nyhet   •   des 14, 2012 15:48 CET

Som vi har skrevet tidligere Swedish Match er helt enig at folk under 18 år ikke skal snuse. I NRK Nordnyttt sin artikkel "Ser snusskader på ungdom ned i 13-årsalderen" er det derimot lagt ved en faktabok fra Ung-Hunt. Denne inneholder to misforståelser som det er viktig å få klarhet i:

1.  ”Snus gir økt risiko for kreft i bukspyttkjertel og spiserør”. 

Verdens Helseorganisasjons (WHO) kreftforskningsinstitutt, IARC, har studert sammenhengen mellom bruk av produkter innenfor kategorien røykfri tobakk og kreft. Denne kategorien av en rekke ulike typer nese- og munnsnus, hvorav svensk snus utgjør et av produktene. WHO har klassifisert kategorien røykfri tobakk som kreftfremkallende, men anerkjenner samtidig at svensk snus er i en positiv særstilling i kategorien: 

“The differences in risks associated with use of different smokeless tobacco products mean that it would be scientifically inappropriate to consider smokeless tobacco as a single product for the purposes of estimating risk or setting policies.[….] 

[….] Cigarette smoke is the most hazardous form of nicotine intake and medicinal nicotine is the least hazardous. Among the smokeless tobacco products on the market, products with low levels of nitrosamines, such as Swedish snus, are considerably less hazardous than cigarettes, while the risks associated with some products used in Africa and Asia approach those of smoking.”[1] 

Når det gjelder risiko for kreft i bukspyttkjertel og spiserør ved bruk av svensk snus, viser den siste IARC rapporten fra 2012 at det ikke er mulig å konkludere med verken det ene eller det andre. [2]

2. ”Snus gir nedsatt potens”.

Når det gjelder bruk av svensk snus finnes det ingen forskning som sier at dette medfører redusert  sexlyst, ereksjonsproblemer eller manglende orgasme. Dette er bekreftet av både Karolinska Universitetet og Folkhälsoinstitutet i Sverige[3].

Kilder:

[1] Kilde: WHO Tob. Reg. Report 951, Scientific Basis of Tobacco Product Regulation, 2009, p. 273. Tilgjengelig på: http://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/publications/9789241209519.pdf [09.11.12]  

[2] Kilde: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 100E (2012). A Review of Human Carcinogens: Personal Habits and Indoor Combustion, p. 295-296. Tilgjengelig på: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100E/mono100E-8.pdf [09.11.12]

[3] FHI backar om snus och potens (29.11.2010) http://www.dn.se/nyheter/sverige/fhi-backar-om-snus-och-potens [16.11.2012]