Skip to main content

Ny studie viser at røyking gir genforandringer

Nyhet   •   jan 07, 2014 14:26 CET

Ny studie viser at røyking gir genforandringer
-men man finner ikke den samme påvirkningen for snus

Forskere ved Uppsala Universitet i Sverige har studert hvordan
genene påvirkes av tobakk og snus, og nå er studiet publisert i fagtidsskriftet Human Molecular Genetics. Dette skriver VG

Forskernei Uppsala utførte tester på 1069 personer, og resultatet viser at hele 95 gener
hos disse røykerne hadde forandringer.

Åsa Johansson, forsker ved avdelingen for Immunologi, genetikk og patologi ved
Uppsala universitet og leder av studien, sier de ikke tror det er selve
tobakken i seg selv som er årsaken, men at det kan være stoffer som skjer under
forbrenningen. Alternativt ulike tilsetninger i tobakken.

Dette støttes også opp av Professor Helge Waldum ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU, som sier at forsøk på rotter viser at det forbrenningsfasen som fører til
genforandringer og alvorlige sykdommer.

Hos snusbrukere fant man ingen tilsvarende forandring.

Karl Erik Lund, forskningsleder for tobakksforskning ved Statens institutt for
rusmiddelforskning (SIRUS), sier det er 50 følgesykdommer som følge av røyking,
hvorav 20 av disse er dødelige. Snus er på ingen måte risikofritt, men Lund har
ingen eller i verste fall svak sammenheng til de store folkesykdommene som
KOLS, kreft og hjerte-kar-lidelser.