Skip to main content

"Nyanser debatten om e-sigaretter!"

Nyhet   •   feb 20, 2014 14:38 CET

- Jeg vil ha en balansert debatt i Sverige om e-sigaretter, som også tar opp de mange fordelene disse kan bety for folkehelsen, skriver Anders Kjellberg i Drugnews, lege og spesialist i anestesi og intensivmedisin. Innlegget er gjengitt her.


Min forståelse er at e-sigaretter er et bedre og sunnere alternativ til tobakksrøyking for alle mennesker som er ute av stand til eller uvillige til å slutte å røyke. Jeg er overbevist om at e-sigaretter har et stort potensial for å redusere antall tilfeller av kreft og andre tobakksrelaterte sykdommer. Dette er et syn jeg deler med mange forskere på feltet.

Vi trenger organisasjoner med nulltoleranse for nikotin og tobakk som arbeider med å utvikle holdninger hos de unge slik at de ikke begynner å røyke, men som lege tror jeg det er viktig at voksne røykere får korrekt informasjon slik at de kan gjøre et valg mellom sigaretter og e-sigaretter.

Det er ikke bevist at e-sigaretter er trygge, men de er etter all sannsynlighet 99 % mindre skadelig enn vanlige sigaretter. Å forby eller regulere bort e-sigaretter er det samme som å forby elbiler fordi de ikke er bevist trygge, samtidig som bensinbiler uten katalysator spyr ut giftige utslipp i miljøet. Hvilke uønskede effekter e-sigaretter vil bringe på lang sikt er ukjent og det meste er ren spekulasjon, men vi vet at om lag 6 500 mennesker dør hvert år i Sverige som følge av røyking, herunder 200 av passiv røyking, og 20 dør i branner forårsaket av røyking i sengen. Dødsfallene som skyldes røyking i sengen hadde umiddelbart blitt forhindret hvis folk brukte e-sigaretter i stedet!

Det er en heftig debatt i Europa om e-sigaretter. Spørsmålet er så følsomt at det var nær ved å avspore EUs nye tobakksdirektiv. Den 18. desember i fjor fikk Europa-parlamentet frem et dårlig kompromiss. 

Det betyr at andre generasjon av e-sigaretter er tillatt, men de må være utstyrt med advarsel og ha et maksimalt innhold av nikotin (som omtrent tilsvarer innholdet i en pakke sigaretter). Sterkere varianter vil bli klassifisert som legemidler og hvert medlemsland har rett til å klassifisere all flytende nikotin som medisiner.

Det har vært rettet sterk kritikk mot EU-parlamentets vedtak fra ledende e-sigarettforskere. 15 av verdens mest fremtredende forskere på området skrev nylig et brev til EUs helsekommissær. De hevder at det nye forslaget vil legge en uforsvarlig streng regulering på e-sigaretter og anklager EU-parlamentet for å ha misforstått deler av forskningen. De kritiserer ordlyden om at det finnes sterke bevis for at e-sigaretter vil føre til nikotinavhengighet og at de kan være en innfallsport til tobakksrøyking. Eksisterende forskning tyder på at det ikke er tilfellet.

Forskerne hevder tvert i mot at forskningen viser at e-sigaretter hjelper røykere i alle aldre til å redusere eller helt slutte med røyking . De føler også at farene ved nikotin er sterkt overdrevet bl.a. fordi nikotinens giftighet er basert på feil premisser.

Forskningsbasert og forholdsmessig regulering bør benyttes og alle interessenter bør være involvert i den regulatoriske prosessen. Hvis e-sigaretter blir regulert på en god måte, har de potensial til å sørge for at vanlige sigaretter blir utdatert og millioner av liv over hele verden kan reddes.

Med andre generasjon av e-sigaretter, har vi endelig funnet et produkt som kan konkurrere seriøst med tobakksrøyk på en måte som andre nikotinerstatninger aldri har gjort

Grunnen er at du rett og slett kan fortsette å ”røyke”, men på en mindre farlig måte. Selv om det ser ut til at e-sigaretters funksjon er et "slutte å røyke produkt", tror jeg det er feil å sammenligne e-sigaretter med medisiner som benyttes til røykeslutt, fordi e-sigaretter i første rekke er utviklet som et rekreasjonsprodukt. Det bør derfor primært anbefales til folk som uansett grunn ikke ønsker eller har tilstrekkelig motivasjon til å slutte å røyke helt.

For motiverte personer finnes det effektive røykesluttklinikker og de kan da slutte med eller uten medisiner som benyttes til røykeslutt .

Vi trenger en rask regulering av e-sigaretter og e-juice. Dette bør reguleres som tobakksprodukter med advarsler, i barnesikret emballasje og med forbud mot salg til personer under 18 år.

Et forbud mot nikotinholdig juice vil over natten kriminalisere alle voksne som allerede har klart å slutte eller kutte ned på tobakksrøyking med e-sigaretter og stoppe de som ønsker å gå over til et mindre farlig alternativ til røyking.

Hvis e-juice med nikotin klassifiseres som narkotika, vil situasjonen trolig vært låst i flere år fremover. Risikoen er at det fører til ulovlig produksjon og smugling. Det er neppe i et individs eller samfunnets interesse å stoppe e-sigaretter og de store vinnerne vil være tobakksindustrien og useriøse aktører i markedet.

Feilaktig regulering av nikotinholdig e-juice er en større trussel mot folkehelsen enn e-sigaretter selv, og i påvente av regulering bør allmennheten få nyansert informasjon om e-sigaretter og e- juice. 

Løft spørsmålet ut av Läkemedelsverket, slik at vi får en helhetlig regulering av e-juice som er rask, sikker og effektiv!

- Anders Kjellberg

Spesialist i anestesi og intensivmedisin, samt medisinsk rådgiver for Ecocig.se

Innlegget ble opprinnelig publisert i Drugnews.