Skip to main content

Se hvordan fars synder påvirker barnas helse

Nyhet   •   sep 15, 2014 13:36 CEST

Risiko for å få barn med ikke-allergisk-astma øker tre ganger hvis fedrene har røkt i ungdommen, selv om sigaretten er stumpet forlengst.

Dette skriver Aftenposten.

Lungelege og professor ved Universitetet i Bergen, Cecilie Svanes, la denne uken frem en undersøkelse som viser at gutter som har røkt har tre ganger større sjanse for å få barn med ikke-allergisk astma.

Undersøkelsen fokuserte spesielt på gutter som røykte sigaretter i puberteten, og at disse resultatene kan relateres til tidligere undersøkelser som har vist at tobakk påvirker sædcellene. Det er stadig flere barn som får astma, og fars røyking i ung alder kan være en av flere årsaker til dette.

Cecilie Svanes sier at forskningen viser at det i større grad må fokuseres på unge menn, de som en gang skal bli fedre.

- En av effektene av tobakk er at reparasjonsmekanismene som påvirker genmaterialet blir skadet. Selv om far hadde sluttet å røyke fem år før barnet ble unnfanget var det nesten tredoblet risiko for astma hos barnet.

Det er ikke gjort tilsvarende undersøkelser når det gjelder snus.

Svanes sier videre at man ikke  finner samme virkning av kvinners røykning før befruktning. Kvinners røyking er viktig i svangerskapet og etterpå. Det spiller heller ingen rolle om far røyker etter befruktning.

Kommunikasjonssjef i Astma- og Allergiforbundet Bo Gleditsch, sier i en kommentar at undersøkelsen til Cecilie Svanes har en liten svakhet i og med at den ikke forteller noe om mors røykevaner, men sier samtidig at jo flere årsaker og dimensjoner for utvikling av astma som avdekkes, jo nærmere kommer man gode løsninger og tiltak for å hindre at hele generasjoner ender opp med overfølsomhetsdiagnoser.