Skip to main content

6 uavhengige undersøkelser: - Snus gir ikke diabetes type 2

Nyhet   •   feb 09, 2017 08:00 CET

Seks studier viser ingen relasjon mellom snus og diabetes, mens én undersøkelse blant storbrukere av snus i Västerbotten viste det motsatte.

En fersk studie har fått mye medieoppmerksomhet da den viser sammenheng mellom diabetes type 2 og snus for de som snuser 5 bokser eller mer i uken. Seks andre nylig publiserte studier viser derimot ingen sammenheng mellom snus og diabetes type 2.

Mandag ble det publisert en vitenskapelig undersøkelse som har fått bred medial oppmerksomhet i både svenske, norske og internasjonale medier.

Undersøkelsen ble publisert i Journal of Internal Medicine, og er gjennomført av forskere ved Karolinska Institutet, og ved universitetene i Umeå og Lund i Sverige. Studien sier at den påviser økt risiko for snusere å få aldersdiabetes/type 2-diabetes. Det rapporteres at de som snuser én boks om dagen eller mer har 70 prosent økt risiko for å få denne sykdommen, mens de som snuser 5-6 bokser i uken har 40 prosents økt risiko. For de som snuser mindre enn 5 bokser i uken er det ingen økt risiko.

Seks negative studier

Den samlede vitenskapelige dokumentasjonen om snus og aldersdiabetes viser at det finnes i alt seks nylig publiserte studier som ikke viser økt risiko for diabetes, mens det i én studie rapporteres om økt risiko blant de som snuser mer enn 5 bokser.

Denne studien er basert på materiale fra Västerbotten. Det er uklart hvorfor denne studie avviker fra de seks andre. Muligens avhenger det av at man ikke har lykkes fullt ut for andre faktorer man vet er koblet til risikoen for aldersdiabetes, som kosthold, livsstil og overvekt.

­- Når seks studier sier én ting og det kommer en annen som sier noe annet, synes jeg at man skal være veldig forsiktig med å dra dyptgående konklusjoner. Den eneste studien som påviser en sammenheng er fra Västerbotten, og omfatter altså en eneste undersøkt gruppe. Der kan det selvsagt være andre forklaringer til diabetes enn snuskonsum. Dette forandrer ikke min og Swedish Match bilde av den gjeldende forskningssituasjonen på temaet, sier Lars-Erik Rutqvist, Head of Scientific affairs i Swedish Match.

For mer info, kontakt gjerne:

Lars Erik Rutqvist

Senior Vice President Scientific Affairs, MD, PhD

lars-erik.rutqvist@swedishmatch.com

+46768788498