Skip to main content

Snus og røyking i Sverige og Finland – skadereduserende tilnærming til røykeslutt

Nyhet   •   sep 17, 2014 10:45 CEST

Å tilby mindre helsefarlige produkter innebærer å oppfordre til bruk av et mindre skadelig alternativ til de brukerne som ikke ønsker, eller klarer å slutte å røyke.

Dette skriver International Journal on Drug Policy ved journalist Jenifer Maki.

Spørsmål kan stilles ved effekten; vil tilgjengeligheten til et mindre skadelig alternativ føre til at man slutter å røyke, eller kan det også være en inngangsport til å starte å røyke?

Artikkelforfatteren trekker i denne sammenheng frem Sverige og snusbruk der som et eksempel.

Da Sverige og Finland begge ble medlem av EU i 1995, måtte Finland innordne seg EUs regelverk og forbud mot salg av snus, mens Sverige fikk et unntak fra denne regelen.

En analyse ble brukt til å se på røykefrekvensen i Finland i forhold til Sverige.

I perioden etter forbudet har Finland 3,47% prosent høyere andel røkere enn Sverige.

Konklusjonen er klar; Tilgjengeligheten av snus, et mindre skadelig alternativ til røyking, ser ut til å ha hatt en positiv effekt (reduksjon) på andelen røykere.

Det å tilby skadereduserende produkter til sigaretter, er avgjørende for å redusere utbredelsen av røyking.