Skip to main content

Verdens strengeste produktregulering i Sverige

Nyhet   •   okt 12, 2016 09:58 CEST

Sverige innfører verdens strengeste produktregulering for røykfri tobakk

Mens den norske debatten i stor grad dreier seg om hvordan snusboksen ser ut, innfører Sverige verdens strengeste produktregulering for røykfri tobakk. Dette betyr at alle i vårt langstrakte land som bruker svensk snus kan være sikre på at den inneholder minimalt med skadelige emner.

4. april i år offentliggjorde det svenske Livsmedelsverket nye bestemmelser som gir vårt naboland verdens strengeste regelverk for produksjon av snus og annen røykfri tobakk. For på lik linje med alt annet som dyrkes følger det med tobakksplanten uønskede emner i produksjonsprosessen.

Regulert som matproduksjon

I Sverige reguleres produksjonen av snus på samme måte som produksjonen av mat. Noe som medfører krav til tilsetningsstoffer, aroma, merking, hygiene, sporbarhet og fremmede emner generelt. Produktreguleringen som nå er vedtatt er bransjenøytral, og har som hensikt å redusere innholdet av uønskede emner i snus ytterligere.

Store variasjoner

Selv om mesteparten av snusen som selges i Norge er produsert i Sverige, innføres og selges det snus som er produsert i andre land. Produkter som ikke er underlagt noen form for produktregulering. Det er derfor store variasjoner på røykfri tobakk som er tilgjengelig på det norske markedet.

Strengere enn WHO sine anbefalinger

Den svenske produktreguleringen er i utgangspunktet basert på WHO sine anbefalinger, men går enda lengre. Den svenske reguleringen omfatter blant annet emnene nitrosaminer og benspyren.

Allerede innenfor den nye reguleringens krav

Siden 2000 har Swedish Match produsert snus etter sin egen kvalitetsstandard GOTHIATK der hensikten ene og alene er å eliminere uønskede emner i snus. I februar besluttet Swedish Match å redusere visse emner ytterligere, hvilket betyr at selskapets produkter før vedtatte produktregulering er innenfor grenseverdiene.

Mer agrokjemikalier i jordbær

Mengden agrokjemikalier i svensk snus er hundre ganger lavere enn hva som er lov i svenske jordbær, og du må snuse hele 17 bokser for å få i deg like mye nitrosaminer som det er i 100 gram stekt bacon. Det svenske Livsmedelsverket har uttalt til den svenske avisen Dagens Nyheter at snus som er produsert etter de nye grenseverdiene ikke medfører økt risiko for brukeren dersom man bruker mindre enn en boks porsjonssnus om dagen.