Skip to main content

Hjelpestikkeprisen 2010 Ammerudhjemmet bo- og kultursenter hedres for sitt kultur- og nærmiljøarbeid

Pressemelding   •   des 07, 2010 15:18 CET

- Ammerudhjemmets bo- og kultursenter har lykkes med å skape en spennende møteplass mellom beboere og mennesker i bydel Grorud.  Bevisst satsing på frivillighet og kulturarbeid  i nærmiljøet over år, har gjort Ammerudhjemmet  til en pionervirksomhet i Norge innen innovasjon og omsorg. Satsingen viser hvilken positiv kraft et sykehjem kan spille i et lokalmiljø. Derfor er det en stor fornøyelse å tildele Ammerduhjemmet Hjelpestikkeprisen 2010, sier dr Lucy Smith, formann i styret i Institusjonen Hjelpestikker.

Åpent for alle
Ammerudhjemmet drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, og er et sykehjem med 108 døgnplasser og 27 dagplasser. Ammerudhjemmet bo- og kultursenters mål er å være et møtested mellom generasjoner, kulturer og mennesker i Bydel Grorud.

Ammerudhjemmet har for eksempel påtatt seg hovedansvaret for de lokale bydelsdagene hver høst.

-  Å motta Hjelpestikkeprisen 2010 er en anerkjennelse av alle som bidrar til det viktige og kreative samarbeidet som kjennetegner Ammerudhjemmet. Dette inkluderer beboere, frivillige, gjester, medarbeidere og hele nærmiljøet, sier sykehjemmets daglige leder Øyvind Jørgensen, som ble gledelig overrasket over å få årets Helpestikkepris. – Vi visste ikke at vi var nominert engang.

Den røde tråden i Ammerudhjemmets arbeid er å benytte kultur som virkemiddel for å bli en integrert del av nærmiljøet og samtidig være et tilbud for dette. Ammerudhjemmet har et allsidig kulturtilbud gjennom blant annet  konserter, skrivekurs, kafétilbud, kulturkvelder og samarbeid med skoler og ulike miljøer og mennesker i bydelen, skapes nye nettverk og gode felles opplevelser, sier  Jørgensen stolt. Han understreker at Ammerudhjemmets nybrottsarbeid og suksess er tuftet på Kirkens Bymisjons inkluderende grunntanke, hvor det skapes gode møteplasser hvor mennesker erfarer respekt rettferdighet og omsorg.

Begrunnelse for tildeling av Hjelpestikkeprisen 2010
Ammerudhjemmets kultursenter åpnet i 1989. Målet er å gi beboerne på sykehjemmet gode kulturopplevelser og et bredere spekter av tilbud enn tradisjonelle sykehjem. Men kulturtiltaket fikk også ringvirkninger. Gjennom kultursenteret har Ammerudhjemmet åpnet seg mot lokalmiljøet, og har utviklet seg fra å være et rent sykehjem til å bli en tett integrert del av nærmiljøet, et senter for kulturopplevelser og et møtested for hele bydelen og Groruddalen.

Styret i Institusjonen Hjelpestikker ønsker ved denne prisutdelingen å påskjønne både den store innsatsen som gjøres av frivillige innen eldreomsorgen i Norge og kultur- og nærmiljøarbeidet ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter står for.

Vi mener dette representerer en ny strategi for å knytte sykehjem sammen med dets lokalmiljø, noe som mange forsøker på og som vil være til berikelse både for institusjonen og for menneskene som bor rundt den. 

Historikk og en verdensnyhet
Hjelpestikkefondet har eksistert siden 1922, da man startet med ett øre fra hver fyrstikkeske som gikk til inntekt for humanitære formål. "Blinde Barns Fyrstikker" ble opprettet av Bryn-Halden Tændstikfabrik A/S, med en ekstra enøre fra salget av fyrstikkeskene. "Årets Hjelpestikkepris" ble opprettet av fyrstikkprodusenten Swedish Match Industries AB i 1991, som en fortsettelse av den nesten 80 år gamle Institusjonen Hjelpestikker. Til sammen har hjelpestikkefondet delt ut over 52 millioner kroner.

I tillegg til utdeling av Hjelpestikkeprisen 2010  lansererer Nitedals Hjelpestikker en ny applikasjon på iPhone. Det er den aller første appen i verden som kombinerer underholdning og gode gjerninger. Hver gang noen laster ned flere fyrstikkspill på iPhone går 1 krone til en god sak gjennom Hjelpestikkefondet,

Bildetekst: Thomas Møller, kultur- og nærmiljøleder ved Ammerudhjemmet, Øyvind Jørgensen, daglig leder, dr Lucy Smith, formann i styret i Institusjonen Hjelpestikker, Rolf Nicolaisen, pensjonert kultur- og nærmiljøleder og Rolf Byberg, markedssjef i Swedish Match

For mer informasjon:
Øyvind Jørgensen, daglig leder ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, tlf: 917 85 940
Nils Erlimo, kommunikasjonssjef Nitedals Tendstikker, tlf: 920 85 814

Swedish Match Norge AS er et heleid datterselskap av Swedish Match AB. Swedish Match AB utvikler, produserer og selger markedsledende produkter innen røykfrie produkter, sigarer, lightere og fyrstikker. Konsernets produkter selges over hele verden, og produseres i 7 forskjellige land. Konsernets rullerende omsetning var MSEK 14 134 ved utgangen av juni 2010. Aksjen er notert på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).