Skip to main content

- Positive effekter av snus

Pressemelding   •   feb 22, 2017 10:00 CET

Lars Erik Rutqvist, Senior Vice President Scientific Affairs.

Bruk av snus assosieres med redusert risiko for å utvikle Parkinson, ifølge en fersk studie. Tidligere forskning bekrefter tilsvarende resultater for snus i forbindelse med MS og Alzheimer.

Studien på Parkinson ble nylig publisert i International Journal of Epidemiology. Den kombinerte data fra syv kohortstudier med nesten 350.000 svenske menn, som ble fulgt under et gjennomsnitt på 16 år. Forsøkspersonene ble klassifisert i henhold til tobakksbruk og Parkinsons-diagnose.

– Den beskyttende effekten av å bruke snus var ganske imponerende. Risikoen for å utvikle sykdommen var cirka 60 prosent lavere blant snusbrukere sammenlignet med ikke-tobakk brukere, sier Lars-Erik Rutqvist, Senior Vice President for Scientific Affairs i Swedish Match.

Parkinson er en degenerativ sykdom i hjernen som fører til muskelstivhet og nedsatt koordinasjon av bevegelser. Rundt 600 mennesker dør hvert år i Sverige med Parkinson som underliggende dødsårsak.

– Disse funnene er spesielt interessante gitt at det for tiden ikke finnes et godkjent farmasøytisk produkt som har denne type beskyttende effekt mot Parkinsons sykdom. Rundt 2.000 mennesker er diagnostiseres med sykdommen hvert år i Sverige, sier Rutqvist. I Sverige har rundt 20.000 mennesker diagnosen, og det er særlig menn som rammes.

– Ser man på observasjonene av forholdene mellom respons og mengde, vises det det at den beskyttende effekten er større med mer intens eller nylig bruk av snus. Det tyder på at funnene representerer en sann biologiske effekt av snus, ikke bare en tilfeldig variasjon.

Dette er ikke den første studien som viser at snus kan ha positive effekter på sykdommer i hjernen så vel som på kognitive funksjoner. I 2009 viste en studie utført av en forskergruppe ved Karolinska Institutet i Sverige viser at snusere har en betydelig lavere risiko for utvikling av multippel sklerose (MS) enn ikke-brukere av tobakk. Mens nikotin generelt har vist seg å forbedre ytelsen hos personer med mild kognitiv svikt, og det kan også hjelpe dem med Alzheimers.

– Forskning på de positive effektene av nikotin og snus på nevrodegenerative sykdommer og kognitive funksjoner er henvist til baksetet av studier på potensielle negative effekter på kreftrisiko, samt hjerte- og karsykdommer. Dette har kanskje vært rimelig gitt at disse negative effektene er viktige faktorer som bestemmer sykdomsbyrden forbundet med røyking. Men nå som vi vet at snus har en helt annen helserisikoprofil enn sigaretter, synes det rimelig å også vurdere de potensielle positive helseeffektene av snus og nikotin, sier Rutqvist.

For ytterligere spørsmål rundt forskningen, ta gjerne kontakt med:

Lars Erik Rutqvist

Senior Vice President Scientific Affairs, MD, PhD

lars-erik.rutqvist@swedishmatch.com

+46768788498

Denne siden oppdateres av Swedish Match. Swedish Match utvikler, produserer og selger markedsledende varemerker innenfor produktområdene snus, andre tobakksprodukter, samt fyrstikker og lightere. Produktene selges over hele verden, og selskapet har produksjon i seks land med hovedkontor i Stockholm. Swedish Matchs aksje er notert på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).