Skip to main content

Samhandling og effektivisering for nytt østfoldsykehus

Nyhet   •   okt 04, 2012 14:46 CEST

Foto: Dagfinn Tanggaard, COWI og Pelle Haukaas, Cad-Q.

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) er igangsatt, og består bl.a. av et nytt sykehusbygg på Kalnes i Sarpsborg på ca. 85.000 kvm.

Hele prosjektet baseres på åpenBIM, og modellbaserte verktøy benyttes i alle faser av prosjektet som skal stå ferdigstilt i 2016. Byggherre er Helse Sør-Øst, arkitekter er Eliassen og Lambertz-Nilssen samt Arkitema og Aart. COWI er ansvarlig for alle rådgivende ingeniørfag og har prosjekteringsledelse i prosjektet.

Det har fra byggherre vært et krav om åpenBIM og modellbaserte verktøy i alle faser av prosjektet. BygningsInformasjonsModeller (BIM) brukes aktivt i prosjekteringsarbeidet for å oppnå bedre oppgaveforståelse, prosjektering, koordinering, kommunikasjon og kvalitetssikring i prosjektet, ikke bare til produksjon av tegninger.

Dagfinn Tanggaard, BIM ansvarlig RIE, ledet en evaluering internt i COWI frem til valg av BIM-verktøy for elektroprosjektering. Valget falt enstemmig på Revit MEP og CQTools E for elektro. På bakgrunn av dette valget og en grundig evaluering i forkant av prosjektet, ble det i samarbeid med byggherre besluttet å satse på Revit MEP for elektroprosjektering også i PNØ.

Både rådgivende ingeniør bygg (RIB) og arkitekt benytter Revit på prosjektet, noe som var et kriterium for at tekniske fag også kunne velge Revit. Det finnes mye Revitkompetanse på prosjektet her, vi sitter tett samlet og får mye utbytte av hverandre, forteller Dagfinn Tanggaard.

BIM for alle

BIM er et strategisk fokusområde for COWI. Målsetningen er at alle medarbeidere som jobber med bygninger skal kjenne til og forstå BIM. Dette er forankret i bedriften fra ledelsens side med Divisjonsdirektør for Bygninger, Kirsti Engebretsen Larssen, i spissen. En intern opplæring gjennomføres for å få alle opp til et grunnivå, senere tilbys spesialisering med kursing i Revit MEP, Solibri Model Checker og Navisworks for de som skal jobbe med dette på daglig basis. Denne satsingen på kompetanseheving på ulike nivåer etter brukerbehov er et godt utgangspunkt for forståelse for BIM og en effektiv BIM-prosess i prosjektene.

I PNØ gikk deltagerne rett i prosjektoppstart med tett konsulentbistand fra Cad-Q for å sikre fremdrift i prosjektet samt at alle fikk god oppfølging og trygghet i programvaren. Denne konsulentbistanden fases så ned gradvis med en målsetning om full selvstendighet og høy intern programvarekompetanse. Det er viktig med gode prosedyrer og god dokumentering allerede fra start for å sikre riktig arbeidsmetodikk og en felles forståelse for prosjektet, presiserer Tanggaard.

Det var en bratt læringskurve i starten av prosjekteringen. Fremdriftsplaner for prosjektet var allerede definert, og produksjon av arbeidstegninger må følge denne. Med Revit ble oppstarten av prosjektet litt lenger da det kreves mer informasjon og forarbeid, men nå som grunnlaget ligger her går ting raskere, og vi tjener inn den tiden vi brukte ekstra i starten. Nå er de som har gjennomført kursingen på et høyt prosjekteringsnivå og selvgående.

Felles modell gir god samhandling

Prosjekt nytt østfoldskehus er samlokalisert med arkitekter, rådgivende ingeniører og utstyrsrådgivere i egen byggherrerigg på byggeplassen. De jobber alle mot en felles åpenBIM modell, som også er grunnlaget for alle møter. Denne modellen er kjernen for all prosjektering i prosjektet og oppdateres hver uke for å sikre at prosjektering foregår på det til en hver tid nyeste materiale.

Tanggaard utdyper; Når vi bruker sammensatte og komplekse objekter og familier har vi mulighet å oppdatere både plassering og endring av tusenvis av objekter på en gang veldig enkelt. Dette er en av de store effektiviseringene vi ser ved å jobbe i Revit og med fagmodeller.

Gjennom en Revit server-løsning kan også alle underleverandører jobbe i samme modell, selv om de ikke deler kontorplass. Dette sikrer at alle komponenter til en hver tid er samlet og oppdaterte. I er så stort prosjekt som nytt østfoldsykehus er det mange gevinster med BIM over tid. Arbeidsoppgaver effektiviseres og samhandlingen er mye bedre. Det lønner seg å ta overgangen, avslutter Dagfinn Tanggaard.

Mer informasjon:

Paal E. Haave, Salgsjef Tekniske Systemer

E-post: peh@cad-q.no

Telefon: +47 908 31 291

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar