Skip to main content

Cad-Q fortsetter sin sterke ekspansjon i Norden

Pressemelding   •   sep 30, 2010 10:21 CEST

Mange av Cad-Q sine kunder definerer Norden som sitt hjemmemarked og forventer en leverandør med kapasitet til å bistå med kunnskap og løsninger både lokalt og globalt. Med denne ekspansjonen ønsker Cad-Q nå å fokusere på å etablere en fullverdig leveranseorganisasjon som kan tilfredsstille våre kunders behov.

De ervervede selskapene vil sammen etableres under selskapsnavnet Cad Quality A/S der Jesper Sten Christensen er utnevnt til adm. direktør.

”Dette er industrielt riktig for alle parter – ansatte, kunder og leverandører. Vi blir en del av en stor nordisk organisasjon hvor vi bidrar med ekspertise og kunnskap om det danske markedet. Våre kunder vil få tilgang til Cad-Qs brede portefølje av produkter og tjenester,” sier Jesper Sten Christensen.

”Med oppkjøpene av Fæster SCi og Athena BSD etablerer vi nå Cad-Q som en spennende tilbyder til hele det nordiske markedet. Vi vil nå lettere kunne støtte nordiske kunder i deres daglige virksomhet. Viktigst er allikevel vår mulighet til å utvikle oss videre sammen med våre kunder og drar nytte av all den samlede ekspertise som finnes i de nordiske landene,” forteller Rolf Kjærnsli, sjef for Cad-Q selskapene.

Som følge av oppkjøpene i Danmark vil Cad-Qs organisasjon bestå av 180 høyt kvalifiserte medarbeidere i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Løsningene som tilbys er primært basert på Autodesk-teknologi, eiendomsløsninger og egenutviklede kompletterende produkter. I hovedsak er tilbudet relatert til viktige prosesser innen design, prosjektering, produksjon innen bygg- og anleggsbransjen, industriell produksjon og eiendomsforvaltning.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Rolf Kjærnsli, sjef forretningsområde Design Management i Addnode, adm.dir. Cad-Q Norge og Sverige, tlf: +47 91 57 59 61, e-post: rolf@cad-q.no

Jesper Sten Christensen, adm.dir. Cad-Q Danmark, tlf: +45 40 58 36 63, e-post: jsc@faestersci.dk

Cad-Q er Nordens ledende leverandør av modell- og tegningsrelatert IT og arbeider med implementering av programvarer, opplæring, support og IT-støtte av CAD-system til bygg-, eiendom- og industrisektorene. Cad-Q ble startet opp i 1989 og har ca 180 medarbeidere ved 18 kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark etter oppkjøpet. Selskapet er en del av Addnode-konsernet. Mer informasjon på www.cad-q.no.

Addnode er et nordisk IT-konsern som bygger og forvalter IT-løsninger. Løsningene bygger på egenutviklede plattformer samt på programvare og plattformer fra andre velkjente og markedsledende leverandører. Konsernet har i dag cirka 650 medarbeidere i Sverige, Finland, Norge og Serbia. I 2009 økte nettoomsetningen til 989 MSEK. Addnodes B-aksje er notert på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer informasjon om Addnode finns på www.addnode.com

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar