Lqelienh3jjegcap331t

De 6 viktigste årsakene til hvorfor du bør bruke skybaserte løsninger!

Blogginnlegg   •   mar 17, 2016 14:36 CET

Skytjenester er i ferd med å ta over for tradisjonell lagring av data og informasjon. Prognoser fra Gartner Group viser at 80 prosent av alle amerikanske bedrifter vil ta i bruk en skybasert løsning innen utgangen av 2016. I Norge ser vi den samme trenden. Stadig flere bedrifter og bransjer opplever at tiden er inne for å flytte fra egne systemer og «ut i skyen».

Wdap37vtnwgomibrecat

Symetri Collaboration på topplisten over Norges beste arbeidsplasser

Nyheter   •   mar 11, 2016 07:23 CET

For første gang er vi inne på topp 10-lista over landets beste arbeidsplasser. Vi tar en knallsterk 7. plass i kategorien mellomstore virksomheter. Totalt har 29 800 norske medarbeidere sagt sin mening i kåringen Great Place to Work Norge 2016, som er basert på en omfattende kulturanalyse og medarbeiderundersøkelse.

R6hpbqfsyv1rdcftb9ez

E-posten - styrets sikkerhetshull?

Blogginnlegg   •   jan 16, 2017 15:14 CET

​Et styreverv er en oppgave som bør tas alvorlig. Det er strenge aktsomhetskrav for styredrift i aksjeloven. Alle bedrifter bør tenke igjennom sin arbeidsform. Styret kan med fordel evaluere eget arbeid og arbeidsform regelmessig og minimum en gang i året. Systematikk og orden er viktig. Har dere etablert en styreinstruks? Hva med en arbeidsplan?

Xoskjmlbyarrpp8ounyg

Vi bytter navn til Symetri Collaboration 1. januar 2017!

Nyheter   •   des 15, 2016 10:45 CET

1. januar bytter vi selskapsnavn fra JOINT Collaboration til Symetri Collaboration. Symetri er vårt søsterselskap innen forretningsområdet «Design Management» i Addnode Group. Navnebyttet har ingen stor betydning for våre kunder. Vi består som selvstendig selskap. For oss som selskap betyr navnebyttet en felles merkevareplattform og et tettere strategisk samarbeid i de nordiske landene.

Gltzqsnvkmj7z7pbic7m

epost - styrets sikkerhetshull

Blogginnlegg   •   mar 15, 2016 14:37 CET

Et styreverv er en oppgave som bør tas alvorlig for egen del, for kollegiet og for selskapet. Det er strenge aktsomhetskrav for styredrift i aksjeloven. Alle bedrifter – store eller små – bør tenke igjennom sin arbeidsform. Systematikk og orden er viktig. Har dere etablert en styreinstruks? Hva med en arbeidsplan? Det er viktig at hele styret er bevisst hva styrets oppgaver overfor selskapet er.

Media no image

JOINT Collaboration ekspanderer: Tar norsk suksess til Sverige

Pressemeldinger   •   jun 18, 2015 15:08 CEST

JOINT Collaboration har gjort stor suksess i Norge med INTERAXO – et skybasert samhandlingsverktøy for effektivt samarbeid i byggeprosjekter. Nå satser den norske bedriften på å ta lederposisjon i det svenske markedet. 

- Vårt langsiktige mål er å være markedsledende i Sverige. Det skal vi oppnå ved å tilby markedet den sikkerheten og effektiviteten som vår løsning gir til de mest komplekse byggeprosjektene, sier Steinar Svinø, administrerende direktør i JOINT Collaboration.

JOINT Collaboration er i dag størst i Norge på samhandlingsverktøy for byggeprosjekter. De sterke resultatene handler blant annet om bedriftens egenutviklede INTERAXO. I dag har JOINT Collaboration over 55 000 brukere.

I Norge er JOINT Collaboration utnevnt som gasellebedrift i ni år på rad.

- Hele vår forretningside handler om å tilby kontroll over byggeprosjekter, primært innen bygg, anlegg, olje og gass. Vi vil at det skal være enklere å lede prosjekter, uavhengig av forutsetningene. Ved å ha en skybasert plattform for prosjektet, får du som prosjektleder og byggherre en totaloversikt, og kan spore alle endringer og avvik. Vi fjerner alle spekulasjoner, sikrer juridisk sporbarhet og reduserer e-postkaoset i prosjektet, sier Steinar Svinø.

Stort potensial
Etter finanskrisen har byggeinvesteringene i Sverige ligget på over 300 milliarder svenske kroner hvert år. For 2015 og 2016 regner Sveriges Byggindustrier med nesten 400 milliarder kroner. Hvert år startes omtrent 3000 byggeprosjekter i Sverige. Hvert enkelt prosjekt har i gjennomsnitt en verdi på over 50 millioner kroner.

- Tallene viser at bransjen er i vekst, og det er gode nyheter for oss. Vi satser på at være blant de tre største aktørene innen tre år, sier Steinar Svinø.JOINT Collaboration har allerede flere svenske aktører på kundelisten. Blant disse er Stockholms Stad, Nordea, Region Gotland, Landstinget i Värmland, Herrljunga Kommun, Älvdalens Kommun og Linnéuniversitetet. 

JOINT Collaboration AS er et ekspertmiljø som hjelper deg til å øke verdien av bedriftens informasjon gjennom å dele, håndtere og arkivere den på en enkel og sikker måte. Du får en enklere arbeidsdag med brukervennlige dokumenthåndterings-, arbeidsflyt- og samhandlingsløsninger. INTERAXO er en ferdig skybasert samhandlingsløsning for byggeprosjekter som sikrer færre avvik, økt kontroll og mindre administrasjon. Dette er de profesjonelles valg av samhandlingsløsning. Mer informasjon finnes på: www.interaxo.no

Om Addnode GroupAddnode Group tilbyr forretningskritiske IT-løsninger til utvalgte markeder innen både privat og offentlig sektor. Vi kjøper, bygger og utvikler selskap som leverer IT-løsninger for spesifikke behov hos våre kunder.

Hver dag benytter 400 000 ingeniører seg av våre løsninger for utvikling og vedlikehold av produkter, bygninger og anlegg. 100 000 ansatte i offentlig sektor benytter seg av våre løsninger for kommunal og statlig forvaltning. Vi er 950 medarbeidere i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia, USA, India og Serbia. I 2014 var netto omsetning på 1 599 MSEK. Addnode Groups B-aksje er notert på Nasdaq OMX Small cap. Les mer på: www.addnodegroup.com

JOINT Collaboration har gjort stor suksess i Norge med INTERAXO – et skybasert samhandlingsverktøy for effektivt samarbeid i byggeprosjekter. Nå satser den norske bedriften på å ta lederposisjon i det svenske markedet.

Les mer »
Pnyxmqgmhcbvidtvvxwk

FROM EMAIL CHAOS TO CONTROL

Blogginnlegg   •   mar 18, 2015 14:40 CET

78% of all capital projects miss budget and deadlines with as much as one third of the original estimate. A major reason for this, is handling of critical activities using email, FTP and spreadsheets with little or no control and traceability. - See more at: http://blogg.interaxo.no/from-email-chaos-to-control/#sthash.lQRx2Buy.dpuf

Media no image

Paradigmeskifte innen samhandling

Blogginnlegg   •   mar 10, 2015 13:54 CET

Mange vil sikkert kjenne seg igjen i følgende scenario når de kommer på jobb om morgenen:
Du henter deg en kopp kaffe, sjekker e-posten og før du vet ordet av det er det lunsj!

Ifølge en rapport fra McKinsey (2012) bruker ansatte i gjennomsnitt en fjerdedel av arbeidsdagen til å lese og besvare e-post.

Stadig flere innser at team-arbeid, samarbeidsformer og kommunikasjon er i rask endring. Sosiale og profesjonelle nettverk, blogger, ulike nettsamfunn, nye samhandlingsløsninger og mobile plattformer er de fremste eksponentene for at måten vi kommuniserer og samhandler på er i rivende utvikling.

McKinsey påstår at man kan spare så mye som 25-30% om brorparten av samarbeid og kommunikasjon benytter sosiale plattformer i stedet.

Utfordringer

Mange forveksler begrepene kommunikasjon og samhandling:
Kommunikasjon
er utveksling av informasjon for å oppnå bedre forståelse av noe, men det er vanskelig å måle hvor vellykket denne informasjonsoverføringen er, d.v.s. hvordan budskapet oppfattes av den enkelte mottaker.
Samhandling
innebærer utveksling av informasjon for å endre statusen på det man samarbeider om, d.v.s. resultatet av felles bestrebelser, eller produktet om man vil. Endringer i status på produktet er direkte målbart.

E-post egner seg godt til (masse-) kommunikasjon, men heller dårlig til samhandling. Og jo flere personer som trenger å samarbeide, desto verre; alt for mye tid benyttes til å administrere selve informasjonen. Gjenfinning er vanskelig og man mister lett oversikten over hvem som sa hva og når. Og hvor er den nyeste versjonen av et kritisk dokument? I verste fall kan viktig informasjon gå tapt

Fordeler og løsninger

Det er en klar markedstrend at interne sosiale nettverksløsninger erstatter e-post som kommunikasjonskanal. Ansatte ønsker i økende grad å benytte web-baserte løsninger til å delta i diskusjoner, dele kalenderhendelser osv. Mer og mer tid benyttes på sosiale media og ikke i e-postsystemets innboks.

Den samme utviklingen gjør seg også gjeldende for eksterne prosjekt-team på tvers av samarbeidende virksomheter.
Det finnes bedrifter med titusenvis av ansatte som har droppet e-post fullstendig og umiddelbart opplevde en bedring i produktiviteten. For mange vil dette fortone seg vel drastisk, men ved å ta i bruk samhandlingsløsninger, vil mange effekter kunne oppnås. Etterfølgende punkter drøfter noen av disse.

Frigjøring av tid og økt produktivitet

Det var starten på en ny revolusjon da de første e-postløsningene ble introdusert tidlig på 70-tallet. I dag, over 40 år senere og med mer enn 2 milliarder brukere, har e-post blitt en produktivitetsreduserende faktor; «alle» har e-postsystemet åpent på klienten sin til enhver tid og blir konstant forstyrret.
Med et samhandlingsverktøy vil e-post kun fungere som en varslingsmotor ved å informere team-medlemmene om nye hendelser, diskusjoner og oppdaterte dokumenter, inkludert lenker til informasjonen.

Effektiv samhandling og kommunikasjon

E-post er av natur ikke et samhandlingsverktøy. Vedlegg som oppdateres og sendes til noen men ikke alle, blir kanskje videresendt og så oppdatert av nye mottakere, noe som resulterer i feil og forvirring. Dokumenter bør lagres ett sted og tilgjengeliggjøres for alle samtidig. Oppdateringer og kommentering bør også skje simultant. Hvis mer enn 2 personer har behov for å kommunisere om noe, blir e-post lite efektivt. I en global verden hvor beslutninger må fattes stadig raskere, må informasjon deles, ikke bare spres.

Mennesker er sosiale vesener med behov for å kommunisere i såvel private som profesjonelle sammenhenger. Dette behovet imøtekommes av samhandlingsverktøy. Kommunikasjon kan foregå på ulike måter ved å forfatte wiki-innlegg, bloggartikler, innlegg i kommentartråder, utføre oppgaver, gjøre statusoppdateringer osv.
Via en samhandlingsløsning kan informasjon deles med mange mennesker på tvers av organisasjons- og landegrenser i sann tid. Skaleringsmulighetene i en samhandlingsløsning er nærmest ubegrensede.

Forbedret gjenfinning og tilgjengeliggjøring

Informasjon mottat vie e-post har lett for å bli sittende fast i den enkeltes innboks. E-post blir fort en lukket énbrukerløsning hvor den eneste som kan søke etter informasjon er brukeren selv, som på denne måten blir en flaskehals og hindrer deling av, og samhandling rundt, informasjonen. Et e-postsystem representerer på denne måten et stort antall isolerte siloer med informasjon, og når ansatte slutter kan viktig informasjon gå tapt.
Med et samhandlingsverktøy vil all informasjon være oppdatert og tilgjengelig på ett sted for alle som skal ha tilgang til den. Informasjonen lagres i en gitt kontekst, noe som underletter gjenfinningen ytterligere.

Mindre forvirring, økt funksjonalitet, kvalitet og tillit

Videreforsendelse til, og svar fra nye brukere, gjerne også CC- og BCC-mottakere, fører til at det blir vanskelig, og ofte umulig, å følge tråden i et e-postemne. Noen endrer gjerne også emnet underveis, noe som gjør forvirringen komplett. Innsyn for andre brukere er i praksis ikke mulig.

Et samhandlingsverktøy tilbyr all informasjon direkte til alle som skal ha den. Dokumenter gjemmes ikke vekk som filvedlegg men kan enkeltes navigeres til/søkes opp og deles. Mulighetene for innsyn blir ubegrenset. Løsningen gjenspeiler hvem som har ansvaret for det enkelte informasjonselement, samt hvem som har gjort hva med det, og når. Alle endringer og hendelser blir også logget. Dette vil medføre en økt tillit til løsningen og dens innhold.

Mens e-post i stor grad representerer en énveiskommunikasjon, vil en samrbeidsløsning tilby muligheten for interaksjon på flere plan, hvor spesifikke meldinger og oppgaver kan sendes til dedikerte brukere og grupper, som så kan respondere på disse.

Oppsummering

Et samhandlingsverktøy kan tilby en rekke ulike funksjoner, så som wikis, blogger, utveksling av beskjeder, diskusjonsforum, kommentering, arbeidsflyt, varsling og deling av dokumenter for å nevne noen. På denne måten kan brukere lett kobles sammen og kommunisere mer effektivt og sømløst så vel innenfor som utenfor egen bedrift.

Det er en gryende forståelse i mange bedrifter for at samhandling internt og eksternt gir konkurransefortrinn og blir en nøkkelfaktor for å lykkes i sine prosjekter, men vi er ennå i en tidligfase av «samhandlingsepoken».

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og andre sosiale nettverk benyttes av stadig flere, og spesielt den yngre generasjon er allerede fortrolig med den nye teknologien på sine mobile plattformer. Disse vil i stigende grad bli rekruttert via sosiale media. Fremtidens ansatte vil forlange denne type løsninger på sin arbeidsplass.

Kilder:

Tim Eisenhauer
Kevin Jones
Ryan Anderson
Anthony Bradley

Forfatter: Bård Bårdstu bard.bardstu@joint.no 

Business Analyst Oil & Gas in JOINT Collaboration since August 2007. 20 years industry experience from development and implementation of Content Management and Collaboration solutions, customer training and consultancy services.

 

​Mange vil sikkert kjenne seg igjen i følgende scenario når de kommer på jobb om morgenen: Du henter deg en kopp kaffe, sjekker e-posten og før du vet ordet av det er det lunsj! Ifølge en rapport fra McKinsey (2012) bruker ansatte i gjennomsnitt en fjerdedel av arbeidsdagen til å lese og besvare e-post.

Les mer »
Media no image

Fauske Kommune og Fauske Eiendom KF satser på samhandling

Pressemeldinger   •   mar 03, 2015 10:00 CET

Fauske Eiendom KF satser på god og effektiv samhandling og har valgt JOINT Collaborations nye INTERAXO som samhandlingsløsning til alle deres byggeprosjekter.

Fauske Eiendom KF er et kommunalt foretak som tar vare på kommunens interesser innen eiendomsforvaltning. Foretaket har ansvaret for både små og store byggeprosjekter, samt forvaltning, vedlikehold og rehabilitering av nye bygg med budsjetter på alt fra små prosjekt til større opp til 400 millioner.

JOINT Collaboration vant en anbudskonkurranse der i alt tre ulike tilbydere ble evaluert. Trond Heimtun, leder for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i Fauske Eiendom KF, er godt fornøyd med valget.

- For oss er det viktig at både store og små prosjekter har en oversiktlig prosess, god arbeidsflyt og sporbarhet. Dette tilrettelegger INTERAXO for.

Uten et godt samhandlingsverktøy og med flere prosjekter og prosesser gående på samme tid, blir det fort uoversiktlig og da er faren stor for at viktig informasjon ikke når alle parter. Dette kan føre til avvik og overskridelser av budsjett. Med INTERAXO er vi sikret et svært brukervennlig verktøy med full juridisk sporbarhet og historikk, som gir en totaloversikt over alle dokumenter og arbeidsprosesser i prosjektet, sier Heimtun.

Med INTERAXO får alle interne og eksterne prosjektdeltagere tilgang til en felles kommunikasjonsplattform hvor de jobber sammen med tilgang til alle aktuelle dokumenter som angår prosjektet.

Første prosjekt ut for Fauske Eiendom KF er av betydelig størrelse, med bygg av storskole for nesten 1000 elever. INTERAXO skal implementeres for å sikre kontroll og sporbarhet i prosjektet, et godt samarbeid og oversikt over alle bestillinger og samarbeidspartnere.

- Stadig flere kommunale aktører innen eiendom får øynene opp for gode samhandlingsverktøy som er skreddersydd for bransjens behov, og dermed gir økt prosjektkvalitet og lønnsomhet. Vi er svært glade for at Fauske Eiendom KF har valgt oss og skal bruke INTERAXO i alle deres prosjekter, sier Salgsdirektør Knut Albin Andersen i JOINT Collaboration.

JOINT Collaboration AS er et ekspertmiljø som hjelper deg til å øke verdien av bedriftens informasjon gjennom å dele, håndtere og arkivere den på en enkel og sikker måte. Du får en enklere arbeidsdag med brukervennlige dokumenthåndterings-, arbeidsflyt- og samhandlingsløsninger. INTERAXO er en ferdig skybasert samhandlingsløsning for byggeprosjekter som sikrer færre avvik, økt kontroll og mindre administrasjon. Dette er de profesjonelles valg av samhandlingsløsning. Mer informasjon finnes på: www.interaxo.no

Fauske Eiendom KF satser på god og effektiv samhandling og har valgt JOINT Collaborations nye INTERAXO som samhandlingsløsning til alle deres byggeprosjekter.

Les mer »
Media no image

A Bygg blant de første ute med JOINT Collaborations nye samhandlingsløsning INTERAXO

Pressemeldinger   •   nov 17, 2014 10:33 CET

Entreprenørfirmaet A Bygg varblant de første selskapene til å ta i bruk JOINT Collaborations egenutviklede samhandlingsløsning INTERAXO. Alle A Byggs prosjekter håndteres nå gjennom den nye samhandlingsløsningen.

A Byggs virksomhet er fokusert rundt oppføring av næringsbygg på Østlandet. Selskapet bruker ekstern arbeidskraft på byggeplass, med flere ulike leverandører. Samtidig er A Bygg i sterk vekst, tilegner seg stadig nye prosjekter og rekrutterer flere ansatte. En effektiv samhandlingsløsning er derfor nødvendig for å holde orden på prosjektplaner, dokumenter og prosesser.

Med INTERAXO får administratorer, prosjekterere og utførere felles tilgang til alle aktuelle dokumenter og tegninger, samt èn felles plattform for kommunikasjon. Samhandlingsløsningen legger til rette for samhandling mellom interne og eksterne aktører, fører til en oversiktlig prosess og effektiviserer arbeidet gjennom hele prosjektet.

Morten Raugstad, prosjektleder i A Bygg, er godt fornøyd med INTERAXO.

- Avgjørende for valget av INTERAXO var brukervennligheten som kommer med et så intuitivt og oversiktlig system. Utgangspunktet for å benytte seg av samhandlingsløsningen var å ha en felles katalogstruktur med oppdaterte tegninger, men på grunn av den oversiktlige mappestrukturen bestemte vi oss raskt for å bruke det som et fullverdig dokumentsenter.

- Stadig flere aktører i byggebransjen får øynene opp for gode skybaserte samhandlingsløsninger som er skreddersydd for bransjens behov, og dermed gir økt prosjektkvalitet og lønnsomhet. Vi ruller nå ut vår egenutviklede samhandlingsløsning Interaxo til bygg- og anleggsbransjen, og er svært glade for at aktører som A Bygg ser verdien av å ha en effektiv samhandlingsløsning som kjernen i deres prosjektleveranse, sier salgsdirektør Knut Albin Andersen i JOINT Collaboration.

JOINT Collaboration AS er et ekspertmiljø som hjelper deg til å øke verdien av bedriftens informasjon gjennom å dele, håndtere og arkivere den på en enkel og sikker måte. Du får en enklere arbeidsdag med brukervennlige dokumenthåndterings-, arbeidsflyt- og samhandlingsløsninger. INTERAXO er en ferdig skybasert samhandlingsløsning for byggeprosjekter som sikrer færre avvik, økt kontroll og mindre administrasjon. Dette er de profesjonelles valg av samhandlingsløsning. Mer informasjon finnes på: www.interaxo.no

Entreprenørfirmaet A Bygg var blant de første selskapene til å ta i bruk JOINT Collaborations egenutviklede samhandlingsløsning INTERAXO. Alle A Byggs prosjekter håndteres nå gjennom den nye samhandlingsløsningen.

Les mer »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Nyheter fra Symetri Collaboration AS

Eksperten på samhandling for byggeprosjekter og bedrifter/organisasjoner

I mer enn 16 år har Symetri Collaboration vær en ledende aktør og leverandør av samhandlingsløsninger for norske byggeprosjekter. Per i dag har vi mer enn 60.000 brukere som bruker våre samhandlingsløsninger daglig. Blant våre kunder finner du Statoil, Hydro, Statsbygg, Vegvesenet, Ruta Entreprenør, Hæhre Entreprenør, Sporveien, Otra Kraft, Statkraft, Bærum Kommune og mange flere.

Symetri Collaboration utvikler og leverer samhandlingsløsninger til prosjekter innen bygg og anlegg, energi og engineering. Gjennom solid bransjekunnskap skal vi bidra til effektive arbeidsprosesser, bedre informasjonsdeling samt økt prosjektkvalitet og lønnsomhet for oss og våre kunder.

Adresse

  • Nyheter fra Symetri Collaboration AS
  • Hoffsveien 1 C
  • N-0275 Oslo
  • Norge