Skip to main content

Svakt resultat for TAFJORD

Pressemelding   •   aug 28, 2015 16:50 CEST

Halvårsrapporten for konsernet TAFJORD viser et resultat på 13. mill. kr. Det svake resultatet skyldes hovedsakelig lave kraftpriser og mindre produksjon enn normalt.

- Vi må helt tilbake til 2007 for å finne tilsvarende lave priser på kraft som det vi har hatt første halvår i år. Prognosene for kommende år tilsier også at prisene på kraft fremover vil være lave. Vi har derfor økt fokus på kostnadsbesparende tiltak og en enda mer effektiv drift, sier konsernsjef Erik Espeset.

Konsernet produserte 485 GWh (million kilowattimer) kraft første halvår.

- Normal produksjon for våre kraftstasjoner i første halvår er 545 GWh. Dette innebærer at vi i årets seks første måneder produserte 60 GWh mindre enn normalt. Årsaken til dette er sen snøsmelting, sier Espeset som påpeker at konsernets andre virksomhetsområder, kraftnett, energigjenvinning, strøm og telekom, viser en fin resultatfremgang.

– Dette viser at vi er inne i en god utvikling og har fin driv innen de ulike virksomhetsområdene i konsernet, sier han.

Halvårsregnskapet viser et driftsresultat for første halvår på 76 mill. kr, mot 88. mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt er på 33 mill. kr. Dette er en økning på 55 mill. kr i forhold til samme periode i 2014, da konsernet hadde svært høye finanskostnader grunnet ekstraordinære nedskrivinger.

Konsernets skattekostnader for første halvår utgjør 20 mill. kr. inklusiv grunnrenteskatt på 9. mill. kr. Dette er 15 mill. lavere enn for første halvår 2014. Halvårsresultat etter skatt på 13 mill. kr, er en økning på 70 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.

- Fortsatt lave kraftpriser vil påvirke resultatet for 2015. I tillegg viser snømålinger at vi har mindre snø i fjellene i år enn det vi normalt har. Dette vil medføre en lavere kraftproduksjon i 2015 enn det vi vanligvis har. Det må derfor påregnes et svakt årsresultat for 2015, sier Espeset.

For ytterligere informasjon/kommentar:

Konsernsjef Erik Espeset – 905 20 033
Styreleder Bjørn Tømmerdal – 926 11 735

TAFJORD er et konsern som driver sin virksomhet innen strøm, telekom, kraftnett, vannkraft og energigjenvinning. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.