Pressemeldinger

Dachser utvider samfunnsengasjementet sitt med terre des hommes

26-11-2015 13:58 CET Dachser

24-12-2013 07:22 CET Plan Norge Bistandsorganisasjonen Plan har sendt en gruppe klovner til de tyfonrammede områdene på Filippinene for å underholde barna under den forestående julehøytiden. Latter kan hjelpe barn til å komme seg raskere etter traumene fra tyfonkatastrofen.

23-12-2013 15:58 CET Plan Norge Tyfonen på Filippinene ødela infrastruktur som gir barn trygghet, som hjem, skoler, helsestasjoner og barnehager. Nå må barns egne ønsker og behov prioriteres, hvis ikke så påføres de en ekstra belastning. Det konkluderer en ny rapport basert på barns egne tilbakemeldinger. – Om ikke barns liv snart normaliseres, vil en hel generasjon slite, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.

12-12-2013 14:01 CET Plan Norge Det siste året har norske rørleggere samlet inn 200.000 kroner til Plans arbeid for barns overlevelse i Senegal. Rørleggerbedrifter over hele Norge har bidratt til at mennesker i Saint Louis og Louga-regionene i Senegal i Vest- Afrika får opplæring i hygiene og bruken av rent vann.

09-12-2013 12:46 CET Plan Norge Stortinget har i dag vedtatt å styrke bistanden til utdanning i fattige land med 240 millioner kroner. Det er i tråd med Plans krav om en #Jentemilliard i økt utdanningsbistand i løpet av stortingsperioden. - Det er gledelig å se at utdanningsbistanden nå trappes opp omtrent i den hastigheten som Plan har anbefalt, sier generalsekretær i Plan Norge, Olaf Thommessen.

08-12-2013 15:17 CET Plan Norge I natt var det nøyaktig en måned siden tyfonen Haiyan rammet Filippinene. Fortsatt er 1,8 millioner barn fordrevet fra sine hjem. Disse er sårbare for vold, overgrep og menneskehandel. - Situasjonen er særlig kritisk for barna. De har vært igjennom en umenneskelig måned. Fremover er det viktig at de får beskyttelse og at alle sikres skolegang, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.

03-12-2013 14:13 CET Plan Norge Barn med funksjonshemminger er ti ganger mer utsatt for ikke å få utdanning enn andre barn. De risikerer også oftere å bli utsatt for vold, underernæring og sykdommer. Det viser en ny undersøkelse fra barnerettighetsorganisasjonen Plan. Undersøkelsen presenteres i rapporten «Include us!» som lanseres på FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 3. desember.

30-11-2013 05:43 CET Plan Norge 200 000 barn under 15 år døde av aids i 2012, i følge tall fra UNAID. Årsaken er at hiv-positive mødre smitter barna sine under graviditet, ved fødsel eller gjennom amming. Det skjer til tross for at antiretroviralmedisin bremser utviklingen av hiv og aids, og forebygger smitte. - Regelmessig tilgang til bremsemedisin for mor er nøkkelen til at flere barn overlever, sier Olaf Thommessen.

29-11-2013 13:11 CET FNs høykommissær for flyktninger UNHCR UNHCRs undersøkelse av syriske flyktningbarn i Libanon og Jordan har konkludert med at psykiske plager er utbredt, mange lever alene eller separert fra sine foreldre, en stor andel er uten utdannelse, og at omfattende mange av barna medvirker i ulovlig arbeidskraft.

26-11-2013 07:57 CET Plan Norge FNs generalforsamling har nå vedtatt sin første resolusjon om avskaffelse av barneekteskap og tvangsekteskap. 109 medlemsland har signert. Det betyr at det internasjonale samfunnet nå mobiliserer for å beskytte de om lag 140 millioner jentene som ellers vil komme til å stå barnebrud det neste tiåret. Plan har jobbet for å avvikle barneekteskap i mange år.