Pressemeldinger

Landbruksforskning evaluert: Norge må satse på bioøkonomi

01-12-2010 20:45 CET
Under ledelse av Lars Sponheim har Forskningsrådet evaluert forskningsinstituttene unde...