Pressemeldinger

12-06-2015 08:48 CEST Posten Norge Posten Norge besluttet denne uken å foreta ett av verdens største enkeltkjøp av el-biler. I løpet av ett år skal nærmere 300 nye el-biler tas i bruk i postdistribusjon over hele landet. Dette er en del av Postens omfattende satsing på redusert CO2-utslipp.

Klimanøytral høyskole

19-11-2014 17:11 CET Høyskolen Campus Kristiania Høyskolen Campus Kristiania har de siste årene jobbet aktivt for å redusere sitt CO2-fotavtrykk, og har for fjerde året på rad oppnådd å bli klimanøytral. - Som utdanningsinstitusjon er det viktig å ha et miljøengasjement, og vise at vi har fokus på dette i vår daglige drift, sier adm.direktør Solfrid Lind. "Det gjør også oss studentene mere miljøbevisste", sier Dina Sivertsen og Jonas Irmer.

Håp for en internasjonal forpliktende klimaavtale

15-09-2014 16:14 CEST FN-sambandet Tidenes mest vellykkede internasjonale avtale markeres 16. september. Det er den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget.

21-12-2011 06:30 CET Goodyear Dunlop Norge I henhold til en ny undersøkelse fra Goodyear Dunlop Tires Europe er Europas lastebilflåter med dagens stadig stigende drivstoffpriser konstant på jakt etter mer informasjon om hvordan de kan spare betydelige beløp på drivstofforbruket. Europas lastebiloperatører samles i Brussel for å diskutere hvilke faktorer som påvirker drivstoffregningene deres.

Scandic vinner Nordisk Råds miljøpris

26-05-2011 16:13 CEST Scandic Hotels Norge Scandic belønnes for sin innsats for å fremme bærekraftig turisme i Norden og ellers i verden. En bevisst miljøpolitikk har ført til store gevinster ved hjelp av ganske små og enkle tiltak.

13-10-2010 09:00 CEST Gassnova SF I underkant av 100 forskere på CO2-håndtering er samlet på Soria Moria i to dager, der de siste resultatene legges frem. Olje- og energidepartementet har store forventninger til forskernes bidrag for å realisere CO2-håndtering. CLIMIT-programmet er et viktig virkemiddel for å støtte karbonfangst- og -lagringsprosjekter fra grunnforskning til demonstrasjon, sa politisk rådgiver Ivar Vigdenes i OED.

21-09-2010 12:50 CEST Gassnova SF CLIMIT-programmet kan nå yte støtte til prosjekter for CO2-håndtering av punktutslipp i industrien. Overvåkingsorganet ESA har godkjent den norske notifikasjonen. Leder av CLIMIT-sekretariatet, teknologidirektør Klaus Schöffel i Gassnova, er svært fornøyd med godkjennelsen.

20-09-2010 17:08 CEST Gassnova SF 1550 deltakere fra 53 land er samlet på konferansen GHGT-10 i Amsterdam denne uken. Dette er nå verdens største og mest innflytelsesrike CO2-teknologikonferanse. Land med flest deltakere er: USA (270), Nederland (193), Norge (155), Storbritannia (137), Frankrike (124), Tyskland (120), Japan (104) og Australia (69). Gassnova SF har med 12 delegater.

02-08-2010 09:00 CEST Gassnova SF Kjell Bendiksen overtar som leder for CLIMITs programstyre etter Jørgen C. Arentz Rostrup 1. august 2010. – Det er ekstra hyggelig for oss å ønske velkommen en energiguru til CLIMIT-programmet sier Klaus Schöffel leder av CLIMITs sekretariat.

11-06-2010 10:53 CEST Ferd Elopak satser på å gjøre konsernet selv like ”grønt” som produktene – og er i rute til å nå målet om en utslippsreduksjon på 15 prosent over to år.