Pressemeldinger

Håp for en internasjonal forpliktende klimaavtale

15-09-2014 16:14 CEST FN-sambandet Tidenes mest vellykkede internasjonale avtale markeres 16. september. Det er den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget.

Forvarmet motor gir renere luft: Gjør slutt på kaldstartene!

18-01-2013 09:26 CET Williksen Forlag Dersom alle norske bileiere brukte elektrisk motorvarmer ved alle kaldstarter, ville helseskadelig luftforurensning bli kraftig redusert. Også de kritiske klimagassutslippene ville synke merkbart. Beregninger viser at i Stor-Oslo alene, med godt over 1 million innbyggere, ville et slikt tiltak kunne redusere utslippet av CO med minst 42.000 tonn og CO2 med ca 140.000 tonn årlig!

Tailor Store klimakompenserer ved gjenplantning av regnskog i Sri Lanka

20-09-2012 14:38 CEST Tailor Store Netthandelsselskapet Tailor Store viser i ord og handling at de tar ansvar for miljøet gjennom å klimakompensere for hele sitt utslipp av CO2 både fra den svenske og srilankiske delen av virksomheten. – Alle utslipp av CO2 fra vår virksomhet kompenseres fullt ut gjennom gjenplantning av trær i regnskogen i Sri Lanka, sier Jan Höjman, adm. dir. i Tailor Store Sweden.

21-12-2011 06:30 CET Goodyear Dunlop Norge I henhold til en ny undersøkelse fra Goodyear Dunlop Tires Europe er Europas lastebilflåter med dagens stadig stigende drivstoffpriser konstant på jakt etter mer informasjon om hvordan de kan spare betydelige beløp på drivstofforbruket. Europas lastebiloperatører samles i Brussel for å diskutere hvilke faktorer som påvirker drivstoffregningene deres.

Scandic vinner Nordisk Råds miljøpris

26-05-2011 16:13 CEST Scandic Hotels Norge Scandic belønnes for sin innsats for å fremme bærekraftig turisme i Norden og ellers i verden. En bevisst miljøpolitikk har ført til store gevinster ved hjelp av ganske små og enkle tiltak.

13-10-2010 09:00 CEST Gassnova SF I underkant av 100 forskere på CO2-håndtering er samlet på Soria Moria i to dager, der de siste resultatene legges frem. Olje- og energidepartementet har store forventninger til forskernes bidrag for å realisere CO2-håndtering. CLIMIT-programmet er et viktig virkemiddel for å støtte karbonfangst- og -lagringsprosjekter fra grunnforskning til demonstrasjon, sa politisk rådgiver Ivar Vigdenes i OED.

21-09-2010 12:50 CEST Gassnova SF CLIMIT-programmet kan nå yte støtte til prosjekter for CO2-håndtering av punktutslipp i industrien. Overvåkingsorganet ESA har godkjent den norske notifikasjonen. Leder av CLIMIT-sekretariatet, teknologidirektør Klaus Schöffel i Gassnova, er svært fornøyd med godkjennelsen.

20-09-2010 17:08 CEST Gassnova SF 1550 deltakere fra 53 land er samlet på konferansen GHGT-10 i Amsterdam denne uken. Dette er nå verdens største og mest innflytelsesrike CO2-teknologikonferanse. Land med flest deltakere er: USA (270), Nederland (193), Norge (155), Storbritannia (137), Frankrike (124), Tyskland (120), Japan (104) og Australia (69). Gassnova SF har med 12 delegater.

02-08-2010 09:00 CEST Gassnova SF Kjell Bendiksen overtar som leder for CLIMITs programstyre etter Jørgen C. Arentz Rostrup 1. august 2010. – Det er ekstra hyggelig for oss å ønske velkommen en energiguru til CLIMIT-programmet sier Klaus Schöffel leder av CLIMITs sekretariat.

11-06-2010 10:53 CEST Ferd Elopak satser på å gjøre konsernet selv like ”grønt” som produktene – og er i rute til å nå målet om en utslippsreduksjon på 15 prosent over to år.