Dokumenter

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 260111

26-01-2011 13:09 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 26. januar 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Rapport fra Innsatsgruppe for CO2-håndtering

13-01-2011 15:40 CET Gassnova SF CLIMITs programstyret leverte i slutten av desember en rapport til Energi21 vedrørende Innsatsgruppe for CO2-håndtering sine anbefalinger for videre FoUoD satsing innen CO2‐håndtering. Rapporten er utarbeidet av CLIMITs sekretariat og finnes nå tilgjengelig i pdf-versjon.

Innsatsgruppe for CO2-håndtering

13-01-2011 15:31 CET Gassnova SF CLIMITs programstyret leverte i slutten av desember en rapport til Energi21 vedrørende Innsatsgruppe for CO2-håndtering sine anbefalinger for videre FoUoD satsing innen CO2‐håndtering. Rapporten er utarbeidet av CLIMITs sekretariat og finnes nå tilgjengelig i pdf-versjon.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 120111

12-01-2011 12:31 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 12. januar 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Uten kommersialisering - ingen CO2-håndtering

10-01-2011 14:24 CET Gassnova SF CO2-fangst er snart klar for å tas i bruk i stor skala, men det kommersielle markedet synes langt unna. - Hvis vi ikke får næring ut av CO2-fangst har vi et stort problem med å fikse klimaproblemet, sier administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan i Gassnova.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 05.01.11

05-01-2011 20:45 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 5. januar 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Første tildeling av utviklingsmidler for å fange CO2 fra industriutslipp - Norcem får støtte til sitt testanlegg

20-12-2010 14:00 CET Gassnova SF Programstyret til CLIMIT-programmet har nå innvilget det første prosjektet innenfor industriutslipp. Ved å trekke inn CO2-fangst i industrien vil leverandørene se et større marked og dette vil igjen øke interessen for CO2-håndtering.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 15.12.10

15-12-2010 13:41 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 15 desember 2010. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsbrev: Nytt fra CLIMIT desember 2010

14-12-2010 20:53 CET Gassnova SF Aktivt år CLIMIT-programmet har økt aktivitetene for å bygge opp et slagkraftig forsknings-og utviklingsmiljø for CO2 i Norge. Prosjektene begynner å vise resultater og miljøene er blitt mer kjent med hverandre.

08-12-2010 19:39 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 8. desember 2010. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.