Pressemeldinger

Coop i Norge tilføres betydelig innkjøpskraft for byggevarer

07-09-2010 14:29 CEST
Det svensk-norske Coop Norden Bygg Inkøp AB har inngått avtale om innkjøpssamarbeid med...