Pressemeldinger

Coop i Norge tilføres betydelig innkjøpskraft for byggevarer

07-09-2010 14:29 CEST
Det svensk-norske Coop Norden Bygg Inkøp AB har inngått avtale om innkjøpssamarbeid med...

Coop vinnere i byggevaremarkedet

19-02-2010 14:15 CET
Bransjetallene fra TBF (Trelast- og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon) fr 2009 vis...