Pressemeldinger

Norske barn uten klagerett i FN

14-04-2014 13:16 CEST FN-sambandet FNs klageadgang for barn trer i kraft mandag 14. april, men Norge står utenfor fordi regjeringen enda ikke har signert.

Norge under lupen

09-04-2014 13:15 CEST FN-sambandet Norske frivillige organisasjoner møter torsdag utenlandske stater for å diskutere menneskerettighetssituasjonen i Norge

SYRIAN REFUGEES IN LEBANON SURPASS ONE MILLION

03-04-2014 15:33 CEST FNs høykommissær for flyktninger UNHCR Lebanon faces intensifying spillover; host communities stretched to breaking point The number of refugees fleeing from Syria into neighbouring Lebanon surpassed 1 million today, a devastating milestone worsened by rapidly depleting resources and a host community stretched to breaking point.

Verdens radiodag for flere kvinnestemmer

12-02-2014 16:02 CET FN-sambandet Verdens radiodag markeres hvert år 13. februar. FN-organisasjonen Unesco er ansvarlig for dagen. I 2014 er likestilling på radio tema for dagen.

20-12-2013 11:42 CET FN-sambandet Her følger litt informasjon om Sør-Sudan

26-11-2013 07:57 CET Plan Norge FNs generalforsamling har nå vedtatt sin første resolusjon om avskaffelse av barneekteskap og tvangsekteskap. 109 medlemsland har signert. Det betyr at det internasjonale samfunnet nå mobiliserer for å beskytte de om lag 140 millioner jentene som ellers vil komme til å stå barnebrud det neste tiåret. Plan har jobbet for å avvikle barneekteskap i mange år.

Norge i Menneskerettighetsrådet

19-11-2013 11:03 CET FN-sambandet FN-sambandet lanserer rapport om Norges innsats i MR-rådet 2010-2012. Norge har sittet tre år som medlem i FNs menneskerettighetsråd. Det er på tide å oppsummere: Hva har Norge fått til? Hvilken betydning har Norges medlemskap hatt for MR-debatten i Norge?

30-09-2013 13:45 CEST Plan Norge FN har for første gang vedtatt en resolusjon som omhandler barneekteskap. Plan Norge utfordrer nå den nye regjeringen til å følge opp i norsk utenrikspolitikk.

Folkeretten krever FN-mandat

04-09-2013 14:05 CEST FN-sambandet Det har oppstått uklarhet rundt hvorvidt en kan intervenere militært i et land uten å bryte reglene i folkeretten. FN-sambandet påpeker at det i henhold til folkeretten kun er FNs sikkerhetsråd som har myndighet til å vedta væpnet makbruk, og at alle andre muligheter i såfall skal være utprøvd først.

Partiene like på utenriks – bistandsnivå og terror skiller

12-08-2013 10:22 CEST FN-sambandet Partiprogrammene viser liten uenighet mellom partiene. FN-sambandet lanserer en guide til partienes internasjonale politikk mandag kl 16.