Pressemeldinger

Årets sommerjobb: Multiconsult sender studenter til Kenya

Årets sommerjobb: Multiconsult sender studenter til Kenya

05-07-2018 13:30 CEST
Hvert sommer siden 2011 har enheten for fornybar energi i Multiconsult satt en gruppe s...

Banebrytende studie innen fornybar energi

Banebrytende studie innen fornybar energi

14-06-2018 14:18 CEST
Multiconsult og samarbeidspartnere skal i Laos evaluere kumulative effekter av fornybar...

Ny konserndirektør Energi i Multiconsult

Ny konserndirektør Energi i Multiconsult

04-06-2018 12:26 CEST
Jörgen Hasselström (45) er fra 1. juni 2018 ansatt som EVP Energi i Multiconsult. Han b...

Multiconsult vinner viktig fornybarkontrakt i Zambia

Multiconsult vinner viktig fornybarkontrakt i Zambia

31-05-2018 12:32 CEST
Multiconsult skal stå for implementeringen av GET FiT i Zambia. Programmet sikter mot å...

Solkraft løfter Norge inn i framtiden

Solkraft løfter Norge inn i framtiden

22-03-2018 11:07 CET
Kapasiteten for solenergi økte i 2017 med 59 prosent fra rekordåret 2016, og vil vokse ...

Multiconsult vinner jobb for Verdensbanken i Papua Ny- Guinea

Multiconsult vinner jobb for Verdensbanken i Papua Ny- Guinea

20-12-2017 15:45 CET
Skal utrede hvordan inntektene fra vannkraft kan fordeles rettferdig og bidra til lokal...

Hvordan forvalte verdens viktigste ressurs

Hvordan forvalte verdens viktigste ressurs

13-10-2017 13:04 CEST
International ekspertgruppe ønsker å finne svaret på hvordan forvalte verdens vannressu...

Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

19-09-2017 10:05 CEST
Olje og energidepartementet (OED) har i dag gitt konsesjon til utbygging av vindkraft p...

WWF gjør en viktig jobb

WWF gjør en viktig jobb

20-06-2017 11:44 CEST