Pressemeldinger

Gassnova inviterer til å gjennomføre mulighetsstudie

Gassnova inviterer til å gjennomføre mulighetsstudie

18-04-2013 14:42 CEST
Gassnova har fått i oppdrag å se på mulighetene for å realisere fullskala CO2-håndterin...

Tore Amundsen ny administrerende direktør i Gassnova

Tore Amundsen ny administrerende direktør i Gassnova

05-03-2013 15:56 CET
Gassnova, statens foretak for CO2-håndtering, har i dag tilsatt Tore Amundsen som ny ad...

Gassnova anskaffer tjenester for modning av CO2-lager

Gassnova anskaffer tjenester for modning av CO2-lager

20-02-2013 09:21 CET
Gassnova, statens foretak for CO2-håndtering, ønsker å inngå kontrakt med olje- og gass...

Storskala CO2-transport i Europa

Storskala CO2-transport i Europa

22-10-2012 15:39 CEST
CO2 som fanges inn fra kraftproduksjon og industri må transporteres mest mulig sikkert,...

Invitasjon til teknologikvalifisering for fullskala CO2-fangst på Mongstad er nå kunngjort av Gassnova og Statoil

Invitasjon til teknologikvalifisering for fullskala CO2-fangst på Mongstad er nå kunngjort av Gassnova og Statoil

01-07-2011 09:40 CEST
En viktig milepæl i CO2 arbeidet er dermed nådd. Stortinget har åpnet for at flere tekn...

Første tildeling av utviklingsmidler for å fange CO2 fra industriutslipp - Norcem får støtte til sitt testanlegg

Første tildeling av utviklingsmidler for å fange CO2 fra industriutslipp - Norcem får støtte til sitt testanlegg

20-12-2010 14:00 CET
Programstyret til CLIMIT-programmet har nå innvilget det første prosjektet innenfor ind...

Forskning og utvikling innen fangst og lagring høyt på dagsorden – og resultatene lar ikke vente på seg

Forskning og utvikling innen fangst og lagring høyt på dagsorden – og resultatene lar ikke vente på seg

13-10-2010 09:00 CEST
I underkant av 100 forskere på CO2-håndtering er samlet på Soria Moria i to dager, der ...

ESA sier ja til industristøtte

21-09-2010 12:50 CEST
CLIMIT-programmet kan nå yte støtte til prosjekter for CO2-håndtering av punktutslipp i...

Fra forskning til virkelighet!

Fra forskning til virkelighet!

20-09-2010 17:08 CEST
1550 deltakere fra 53 land er samlet på konferansen GHGT-10 i Amsterdam denne uken. Det...

Kjell Bendiksen ny leder av CLIMITs programstyre

Kjell Bendiksen ny leder av CLIMITs programstyre

02-08-2010 09:00 CEST
Kjell Bendiksen overtar som leder for CLIMITs programstyre etter Jørgen C. Arentz Rostr...