Pressemeldinger

18-06-2013 11:14 CEST Grønn Ungdom - Regjeringen er mer opptatt av å få tidlig sommerferie enn å føre en ansvarlig klimapolitikk, sier talsperson for Grønn Ungdom, Hallvard Surlien, om åpningen av Barentshavet Sørøst.

14-06-2013 14:37 CEST Grønn Ungdom Grønn Ungdom mener Stortinget i dag gjør et bakstreversk vedtak.

11-06-2013 16:39 CEST Grønn Ungdom Tirsdag 11. juni er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Grønn Ungdom feirer dagen, men minner samtidig om at mye gjenstår i kampen for likestilling.

11-06-2013 14:27 CEST Grønn Ungdom - Norsk asylpolitikk er myntet på et forkastelig menneskesyn, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

10-06-2013 14:18 CEST Grønn Ungdom - Hvis ikke fiskeriministeren kan garantere at fisken på norske middagsbord er fri for gift, bør hun gå av, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

12-04-2013 14:26 CEST Grønn Ungdom - Nasjonal transportplan gjør det umulig for Norge å nå klimamålene, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

12-04-2013 12:17 CEST Grønn Ungdom - Det var nå vi skulle starte å bygge lavutslippssamfunnet. Dessverre sitter regjeringen igjen på venteværelset, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

27-03-2013 12:26 CET Grønn Ungdom - Et Europa der mennesker kan bevege seg fritt er et godt Europa, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

03-03-2013 14:59 CET Grønn Ungdom Ingrid Ophaug Dahl fra Os i Hordaland og Hallvard Surlien fra Kongsberg ble i helgen valgt som talspersoner for Grønn Ungdom, ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne.

27-02-2013 10:41 CET Grønn Ungdom Norges nest størst voksende ungdomsparti i fjor, Grønn Ungdom, holder helgen 1.-3. mars landsmøte på Sogn videregående skole i Oslo.