Pressemeldinger

18-06-2013 11:14 CEST Grønn Ungdom - Regjeringen er mer opptatt av å få tidlig sommerferie enn å føre en ansvarlig klimapolitikk, sier talsperson for Grønn Ungdom, Hallvard Surlien, om åpningen av Barentshavet Sørøst.

14-06-2013 14:37 CEST Grønn Ungdom Grønn Ungdom mener Stortinget i dag gjør et bakstreversk vedtak.

11-06-2013 16:39 CEST Grønn Ungdom Tirsdag 11. juni er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Grønn Ungdom feirer dagen, men minner samtidig om at mye gjenstår i kampen for likestilling.

11-06-2013 14:27 CEST Grønn Ungdom - Norsk asylpolitikk er myntet på et forkastelig menneskesyn, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

10-06-2013 14:18 CEST Grønn Ungdom - Hvis ikke fiskeriministeren kan garantere at fisken på norske middagsbord er fri for gift, bør hun gå av, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

07-06-2013 08:30 CEST Grønn Ungdom - I dag tar Stortinget et steg i feil retning. Et steg mot enda mer fossil-avhengighet, sier talsperson i Grønn Ungdom, Hallvard Surlien.

27-04-2013 15:14 CEST Grønn Ungdom

26-04-2013 08:00 CEST Grønn Ungdom - Verneplikten har gått ut på dato og bør erstattes med et profesjonalisert forsvar, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

12-04-2013 14:26 CEST Grønn Ungdom - Nasjonal transportplan gjør det umulig for Norge å nå klimamålene, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

12-04-2013 12:17 CEST Grønn Ungdom - Det var nå vi skulle starte å bygge lavutslippssamfunnet. Dessverre sitter regjeringen igjen på venteværelset, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.