Pressemeldinger

OsloMet på topp blant årets søkere til farmasiutdanningene

OsloMet på topp blant årets søkere til farmasiutdanningene

26-04-2019 15:40 CEST
Antall førstevalgssøkere til farmasi er stabilt sammenlignet med fjoråret, men når det ...

9 av 10 ledere innen høyere utdanning sier innovativ utskriftsteknologi er en viktig suksessfaktor for mange utdanningsretninger

9 av 10 ledere innen høyere utdanning sier innovativ utskriftsteknologi er en viktig suksessfaktor for mange utdanningsretninger

03-07-2018 15:51 CEST
Ledere innen høyere utdanning i Europa mener nye former for utskriftsteknologi vil spil...

Kvinnelige professorer jobber mest

Kvinnelige professorer jobber mest

07-05-2018 14:44 CEST
Kvinnelige professorer jobber mer enn sine mannlige kolleger, og bruker mer tid både på...

Utfordringer for nyutdannede mastere

Utfordringer for nyutdannede mastere

25-04-2018 13:17 CEST
Til tross for nedgang i arbeidsledigheten i Norge i fjor, var det fortsatt store utford...

Blandet erfaring med kompetanseløft for mangfold

Blandet erfaring med kompetanseløft for mangfold

09-04-2018 10:36 CEST
Det store omfanget av deltakelse i Kompetanse for mangfold kombinert med knapphet på ti...

God dekning av kompetansebehov i barnevernstjenesten

God dekning av kompetansebehov i barnevernstjenesten

06-03-2018 14:37 CET
Barnevernsansatte og barnevernsledere opplever kompetansen til å mestre arbeidsoppgaven...

Når blir det likestilling blant professorene?

Når blir det likestilling blant professorene?

02-02-2018 10:04 CET
Et nytt NIFU-notat inneholder en simulering av hvor mange nye professorer som må være k...

Fornøyd med utdanningens relevans for arbeidslivet

Fornøyd med utdanningens relevans for arbeidslivet

01-02-2018 10:04 CET
NIFUs analyser viser at de aller fleste kandidater opplever at mastergradene er relevan...

Muligheter og utfordringer i studensentrerte undervisningsformer

Muligheter og utfordringer i studensentrerte undervisningsformer

23-01-2018 10:55 CET
En ny rapport undersøker erfaringene med ulike studentsentrerte tilnærminger i høyere u...

Opplever utbytte av lærerspesialistordning

Opplever utbytte av lærerspesialistordning

02-01-2018 11:23 CET
Lærerspesialister i Oslo mener at lærerspesialistordningen bedrer undervisningskvalitet...