Blogginnlegg

13-12-2010 10:40 CET Foreningen 2 Foreldre Gyldendal Norsk Forlag, 1.utgave 2006, 2. Utgave 2007. Bokens undertittel; ”Konfliktforståelse og konflikthåndtering” angir viktige problemområder i samfunnet generelt. Bokens praktiske eksempler er imidlertid i overveiende grad hentet fra konflikter om barnefordeling etter samlivsbrudd. Derfor er ”Mekling” særlig relevant for lesere av F2F.

13-12-2010 10:07 CET Foreningen 2 Foreldre Hovedregelen i barneloven (1981) er at barnets to hovedomsorgspersoner under samlivet, mor og far, reduseres til bare en etter bruddet. Under den krisen det ofte er for barnet at mor og far flytter fra hverandre har lovgiver ment at det normalt vil være til barnets beste at antall hovedomsorgspersoner etter bruddet reduseres til en. Enten mor eller far, ikke begge to.

13-12-2010 10:04 CET Foreningen 2 Foreldre Denne gang vil vi omtale en bok som ikke er ny. Faktisk kom den ut så tidlig som i 2005 på Gyldendal forlag og skrevet av dr.philos Kristin Skjørten, med tittel ”Samlivsbrudd og barnefordeling”.

13-12-2010 09:53 CET Foreningen 2 Foreldre Denne saken som alle barnefordelingssaker dreier seg om hva som er barnets beste, ikke hva som er de voksnes beste. Den dreier seg om Mohamoud og Moses sitt beste.

13-12-2010 09:46 CET Foreningen 2 Foreldre Er det en menneskerett å få egne barn? Spørsmålet er av grunnleggende etisk karakter.

13-12-2010 09:44 CET Foreningen 2 Foreldre Juss-professor Kirsten Sandberg er kritisk til barnelovutvalgets flertallsinnstilling som foreslår at barnets bostedsforelder ikke uten videre skal kunne ta med seg barnet og flytte. Hun uttaler til Aftenposten at det ”ikke nødvendigvis er det beste for barnet å bli boende”.

10-12-2010 12:50 CET Foreningen 2 Foreldre Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har barnets beste som hovedhensyn. Ett av forslagene hans er som kjent å forlenge pappapermen for å styrke båndene mellom far og barn det første leveåret. Det er generell enighet om at god kontakt mellom far og barn har positiv innvirkning på barnet og følgelig til barnets beste.