Blogginnlegg

Bokomtale: ”Mekling” av Grethe Nordhelle

13-12-2010 10:40 CET

Gyldendal Norsk Forlag, 1.utgave 2006, 2. Utgave 2007. Bokens undertittel; ”Konflikt...

Barnets beste å beholde både mor og far som hovedomsorgspersoner etter bruddet

13-12-2010 10:07 CET

Hovedregelen i barneloven (1981) er at barnets to hovedomsorgspersoner under samlivet, ...

Bokomtale; ”Samlivsbrudd og barnefordeling” – en studie av lagmannsrettsdommer.

13-12-2010 10:04 CET

Denne gang vil vi omtale en bok som ikke er ny. Faktisk kom den ut så tidlig som i 2005...

BARNAS BESTE

13-12-2010 09:53 CET

Denne saken som alle barnefordelingssaker dreier seg om hva som er barnets beste, ikke ...

En menneskerett å få barn?

13-12-2010 09:46 CET

Er det en menneskerett å få egne barn? Spørsmålet er av grunnleggende etisk karakter.

ER DET NØDVENDIGVIS DET BESTE FOR BARNET Å FLYTTE?

13-12-2010 09:44 CET

Juss-professor Kirsten Sandberg er kritisk til barnelovutvalgets flertallsinnstilling s...

Likestillingsministeren - en bremsekloss i arbeidet for likestilling!

10-12-2010 12:50 CET

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har barnets beste som ho...