Nyheter

Enova støtter avansert smelteteknologi

13-05-2015 16:24 CEST Enova SF Enova gir Alcoa investeringsstøtte på 280 millioner kroner til utvikling av ny energi- og klimateknologi. Midlene skal brukes til å bygge et lite demonstrasjonsanlegg for avansert smelteteknologi i Norge.

Bygger fly med 3D-printer

06-05-2015 07:55 CEST Enova SF Enova investerer 7,7 millioner kroner i Norsk Titanium, som skal produsere titandeler til flyindustrien med egenutviklet 3D-print-teknologi. Den nye produksjonsmetoden kan mer enn halvere svinnet i produksjonen.

58 bedrifter kjemper om å bli Norges smarteste industribedrift

16-04-2015 08:04 CEST Siemens AS Den 5. mai deler statsminister Erna Solberg ut prisen til den mest produktive bedriften i landet. Aldri før har det vært flere påmeldte. Er din bedrift blant de smarteste?

Sjokoladepuddingen blir mer klimavennlig

14-04-2015 12:19 CEST Enova SF Som første industrivirksomhet i landet, skal TINEs dessertanlegg i Ålesund installere varmepumper som bruker fjernvarme. Løsningen erstatter naturgass og reduserer CO2-utslippet fra anlegget ned til en tredel. Enova investerer 5,8 millioner kroner i Single-Phase Power som leverer teknologien.

Kleven tar skipsbygging tilbake til Norge

19-03-2015 14:43 CET Siemens AS Kleven bygger avanserte skreddersydde offshorefartøy og superyachter. De er det eneste verftet i Norge som bruker lasersveising, som er inntil 100 ganger raskere enn manuell sveising. Ved å automatisere og robotisere en del av byggeprosessene har Kleven styrket konkurransekraften sin på en kostnadseffektiv måte, og tatt skipsbygging tilbake til Norge.

Jørn Rattsø om produktivitet

27-02-2015 09:04 CET Siemens AS "Verdiskaping er å gjøre ressurser om til resultater. Produktivitet viser hvor god den verdiskapingen er" sier Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen og professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, sier om dette.

Hexagon med 80 prosents produktivitetsvekst

19-02-2015 10:22 CET Siemens AS Hexagon Ragasco konkurrerer om tittelen Norges smarteste industribedrift 2015, og har hatt 80 prosents produktivitetsvekst.

Spillvarmen behøver ikke gå til spille

28-01-2015 11:50 CET Enova SF Fyrer for kråkene: Årlig kunne flere hundre gigawattimer elektrisitet vært produsert fra spillvarmen i norsk industri. På Enovakonferansen i dag la Rambøll frem hvilken teknologi som er mest aktuell for å gjøre jobben.

Havets gull får strøm fra land

22-01-2015 09:42 CET Enova SF Lakseoppdrett krever mye energi: På hvert av oppdrettsanleggene til Måsøval Fiskeoppdrett står et dieselaggregat som forbruker 70 000 liter diesel i året. Med støtte fra Enova blir disse nå erstattet med landstrøm.

Økende investeringer i innovativ energi- og klimateknologi – fallende trend innenfor fornybar kraft

22-12-2014 10:36 CET Enova SF Enovas ferske markedsrapport viser en positiv utvikling innen både industri, bygg og fornybar varme. Næringslivet og det offentlige viser en stigende interesse for å investere i innovativ energi- og klimateknologi. Det eneste området hvor utviklingen går i feil retning er innen fornybar kraft, hvor det satses mindre på teknologiutvikling enn tidligere.