Nyheter

Fjorden skal kjøle ned filene dine

26-08-2015 13:12 CEST Enova SF Inne i et fjell i Sogn og Fjordane får en nedlagt gruve nytt liv som høyteknologisk datasenter. Tirsdag markerte byggestarten for Lefdal Mine Datacenter, hvor vann fra fjorden vil stå for kjølingen.

Mo Industripark – et industrielt økosystem

17-08-2015 08:00 CEST Enova SF Drøyt hundre bedrifter. Over to tusen ansatte. Et samlet energiforbruk tilsvarende tre Alta-kraftverk, og et vannverk like stort som i Oslo. I Mo Industripark lever bedriftene i en symbiose som er særegen i norsk målestokk. Bli med inn i Mo i Ranas industrielle økosystem.

Grønt veksthus-samarbeid bærer frukter

14-08-2015 08:55 CEST Enova SF Enova og Norsk Gartnerforbund (NGF) har siden 2007 samarbeidet om å dreie norske veksthus over på mer fornybar energi og effektivisert energibruk. Energirelaterte investeringer på til sammen 217 millioner kroner har redusert det årlige totalforbruket med 166 GWh. Nå forlenger Enova og NGF avtalen med fire nye år.

Enova støtter avansert smelteteknologi

13-05-2015 16:24 CEST Enova SF Enova gir Alcoa investeringsstøtte på 280 millioner kroner til utvikling av ny energi- og klimateknologi. Midlene skal brukes til å bygge et lite demonstrasjonsanlegg for avansert smelteteknologi i Norge.

Bygger fly med 3D-printer

06-05-2015 07:55 CEST Enova SF Enova investerer 7,7 millioner kroner i Norsk Titanium, som skal produsere titandeler til flyindustrien med egenutviklet 3D-print-teknologi. Den nye produksjonsmetoden kan mer enn halvere svinnet i produksjonen.

58 bedrifter kjemper om å bli Norges smarteste industribedrift

16-04-2015 08:04 CEST Siemens AS Den 5. mai deler statsminister Erna Solberg ut prisen til den mest produktive bedriften i landet. Aldri før har det vært flere påmeldte. Er din bedrift blant de smarteste?

Sjokoladepuddingen blir mer klimavennlig

14-04-2015 12:19 CEST Enova SF Som første industrivirksomhet i landet, skal TINEs dessertanlegg i Ålesund installere varmepumper som bruker fjernvarme. Løsningen erstatter naturgass og reduserer CO2-utslippet fra anlegget ned til en tredel. Enova investerer 5,8 millioner kroner i Single-Phase Power som leverer teknologien.

Kleven tar skipsbygging tilbake til Norge

19-03-2015 14:43 CET Siemens AS Kleven bygger avanserte skreddersydde offshorefartøy og superyachter. De er det eneste verftet i Norge som bruker lasersveising, som er inntil 100 ganger raskere enn manuell sveising. Ved å automatisere og robotisere en del av byggeprosessene har Kleven styrket konkurransekraften sin på en kostnadseffektiv måte, og tatt skipsbygging tilbake til Norge.

Jørn Rattsø om produktivitet

27-02-2015 09:04 CET Siemens AS "Verdiskaping er å gjøre ressurser om til resultater. Produktivitet viser hvor god den verdiskapingen er" sier Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen og professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, sier om dette.

Hexagon med 80 prosents produktivitetsvekst

19-02-2015 10:22 CET Siemens AS Hexagon Ragasco konkurrerer om tittelen Norges smarteste industribedrift 2015, og har hatt 80 prosents produktivitetsvekst.