Pressemeldinger

Ber om endring i fraværsreglene for LIS1

Ber om endring i fraværsreglene for LIS1

22-02-2019 10:48 CET
Legeforeningen, RHF-ene og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet om å endre de nye frav...

GRAPHISOFT Norge klager inn Strand Kommune til KOFA

GRAPHISOFT Norge klager inn Strand Kommune til KOFA

24-10-2018 13:08 CEST
Klagen gjelder "plan og designkonkurranse om nye Fjelltun skole" og "Rammeavtale rådgiv...

Kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt

Kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt

06-03-2018 16:18 CET
Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse, som ble lagt frem tirsdag 6. mars, bekrefter ...

NORDBOLIG vant konkurransen om en opsjonsavtale ved Fougner Lundhs plass

NORDBOLIG vant konkurransen om en opsjonsavtale ved Fougner Lundhs plass

20-12-2017 14:39 CET
Med fokus på et bærekraftig, innovativt bygg og byutvikling, vant NORDBOLIGs bidrag kon...

Full stans i forhandlingene med KS

Full stans i forhandlingene med KS

11-12-2017 17:39 CET
KS brøt i dag forhandlinger om særavtalen for leger i kommunene. Rammeavtalen forlenges...

Vil skape nysgjerrighet om yrkesfagene

Vil skape nysgjerrighet om yrkesfagene

30-08-2017 14:13 CEST
NORDBOLIG Hamar kjører i gang en konkurranse sammen med tre av Hamars ungdomskoler for ...

Mer fokus på nærmiljøanlegg

Mer fokus på nærmiljøanlegg

24-07-2017 10:12 CEST
Andelen av befolkningen som er fysisk aktive på fritiden har økt jevnlig siden 1985. Øk...

Nye samarbeid for sosial innovasjon

Nye samarbeid for sosial innovasjon

15-06-2017 07:30 CEST
Hvordan kan kommuner finne nye veier til samarbeid med sosiale entreprenører? KS og Fer...

13,7 millioner til NIVA-ledet BYFORSK-prosjekt

13,7 millioner til NIVA-ledet BYFORSK-prosjekt

27-04-2017 15:50 CEST
Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler ut 70 millioner til seks nye, tverrfagli...

NORDBOLIG MØTER MOTSTAND FRA FYLKESMANNEN

NORDBOLIG MØTER MOTSTAND FRA FYLKESMANNEN

26-01-2017 20:58 CET
NORDBOLIG har kjøpt 37 dekar tomtegrunn i Styrigrenda som de ønsker å få regulert til b...