Dokumenter

Konjunkturrapport - september 2011

19-09-2011 14:16 CEST Veidekke ASA Veidekkes konjunkturrapport, september 2011. En analyse av konjunkturutsikter for bygg, anlegg og eiendom i et skandinavisk perspektiv.

Presentasjon konjunkturrapport september 2010

22-09-2010 10:26 CEST Veidekke ASA Veidekke legger med dette frem sin andre konjunkturrapport for 2010. Formålet med konjunkturrapporten er å vise konsernets samlede syn på bygg- og anleggsmarkedet og forutsetningene for den makroøkonomiske utviklingen vi bygger på for virksomheten i Skandinavia.