Pressemeldinger

Alunbrig (brigatinib) godkjent til behandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft av europeiske legemiddelmyndigheter

07-01-2019 14:48 CET
Det europeiske legemiddelverket (EMA) har godkjent brigatinib til behandling av voksne ...

CHMP gir en positiv vurdering av Alunbrig (brigatinib) for behandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft

24-10-2018 08:10 CEST
EMAs vitenskapelige komité for legemidler (CHMP) har gitt en positiv vurdering av Alunb...

Kreftforeningen takker for gave

Kreftforeningen takker for gave

07-03-2018 08:24 CET
Kreftforeningen har mottatt en gave på 81 627 kroner, etter innsamlingen "Vi løper i ga...

Ingeborg Borgheim ny sjef for Norden og Baltikum i Takeda

Ingeborg Borgheim ny sjef for Norden og Baltikum i Takeda

05-12-2017 19:00 CET
Ingeborg Borgheim, som har vært norsk landssjef i Takeda, har fått ansvar for Takedas k...

Radiografiens dag 8. november 2017

Radiografiens dag 8. november 2017

08-11-2017 00:02 CET
Den 8. november i år er det 122 år siden Wilhelm Conrad Røntgen oppdaget strålene som r...

Takeda feirer Aktiv mot krefts første ti år med pengegave

Takeda feirer Aktiv mot krefts første ti år med pengegave

18-09-2017 12:47 CEST
Asker-bedriften Takeda (tidligere Nycomed) var den første av Aktiv mot krefts 18 bedrif...

Disputas: Utviklet lovende test for flere krefttyper

Disputas: Utviklet lovende test for flere krefttyper

18-09-2017 10:23 CEST
Stipendiat Andreas Kleppe ved Institutt for informatikk og genetikk (OUS) forsvarer avh...

Nytt behandlingsalternativ ved myelomatose

Nytt behandlingsalternativ ved myelomatose

08-03-2017 10:11 CET
Takeda har nå fått markedsføringstillatelse og godkjent pris i Norge for kreftlegemidde...