Pressemeldinger

Ønsker sekretærene tilbake

02-07-2014 14:43 CEST Den norske legeforening Hverken arbeidsgiverorganisasjon, sykehus eller lege er fornøyde med at sykehuslegene triller senger og bestiller taxier for pasienter, skriver Dagens Næringsliv.

Mer åpenhet i helsevesenet

02-07-2014 11:15 CEST Den norske legeforening Hvordan lærer vi av feil og uønskede hendelser for å ivareta pasienter og pårørende på en best mulig måte, spør visepresident Jon Helle i Aftenposten.

Enighet for sliterne ga resultat i meklingen på sokkeloppgjøret

18-06-2014 01:10 CEST Lederne Et forpliktende utvalgsarbeid om utfordringene knyttet til eldre arbeidstakere var blant resultatene som natt til 18. juni ga enighet i meklingen på sokkeloppgjøret.

Lederpris til Norges yngste hotellsjef

17-06-2014 11:23 CEST Lederne Da faren døde brått måtte 23 år gamle Preben Moen ta over driften av familiens eget hotell på dagen. Nå hylles Norges yngste hotelldirektør for sine lederevner.

Høyere lønn til kvinnesjefer

28-05-2014 05:27 CEST Lederne Oslo: Kvinner i mellomlederstillinger får stadig bedre betalt, viser en ny måling. – Utviklingen er gledelig, men likelønn er fremdeles et stykke unna, fastslår Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.

20-05-2014 08:30 CEST HR Norge Ekstroverte og introverte ledere og arbeidstakere, manglende ambisjoner, kjønnsforskjeller, lederskap, de gladeste og ulykkeligste på jobb: Alt dette og mer til står på menyen når HR Norge og Ennova presenterer European Employee Index.

Mekling i sokkeloppgjøret er fastsatt til 16. og 17. juni – Lederne tar ut 76 medlemmer i GDF SUEZ E&P Norge A/S

19-05-2014 12:26 CEST Lederne Riksmekleren har fastsatt at meklingen mellom Lederne og Norsk olje og gass på sokkeloverenskomsten starter mandag 16. juni med meklingsfrist tirsdag 17. juni klokken 24.00. Om meklingen ender i konflikt vil det være Gjøaplattformen, der operatør er GDF SUEZ E&P Norge A/S, som tas ut i streik.

Opposisjonens Utsiravedtak: - Symbolpolitikk

18-05-2014 17:14 CEST Lederne - Dette er symbolpolitikk som gir marginal miljøeffekt.

- Løftebrudd fra arbeidsministeren

15-05-2014 10:26 CEST Lederne På Ledernes vekst- og attføringskonferanse i 2012 sa nåværende arbeidsminister Robert Eriksson (FrP), da leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité, at det var nødvendig med en stortingsmelding fra Brofossutvalgets arbeid. Nå har han snudd 180 grader, og vil hastebehandle et forslag om å anbudsutsette attføringstiltak for særlig sårbare grupper.

Lederne bryter sokkeloppgjøret med Norsk olje og gass – Riksmekleren neste

09-05-2014 04:25 CEST Lederne Arbeidstakerorganisasjonen Lederne brøt kl 03.45 den 9. mai sokkelforhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass. Hovedgrunnen er at flere oljeselskaper etablerer pensjonsalder på 67 år, der normen i dag er 65 års pensjonsalder.