Pressemeldinger

Organisering av spesialisthelsetjenesten under lupen

02-10-2015 13:32 CEST Den norske legeforening Regjeringen nedsetter et utvalg som skal utrede hvordan spesialisthelsetjenesten skal organiseres i fremtiden.

Oljebransjens attraktivitet faller kraftig

09-09-2015 10:24 CEST Universum Norge Universum har kartlagt Norges mest attraktive arbeidsgivere. Virksomheter i oljebransjen faller kraftig, noe som fører til at andre bransjer og utvalgte statlige virksomheter klatrer tilsvarende.

Per Morten Johansen ansatt som adm.dir. i Omsorgsbygg

14-08-2015 10:41 CEST Omsorgsbygg Oslo KF I sommer ble Per Morten Johansen ansatt som administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF for en ny åremålsperiode. Han har vært adm.dir. i foretaket siden 2008, først som fungerende adm.dir. i ett år, og deretter i en åremålsperiode på seks år.

- Den norske arbeidslivsmodellen demonteres av utenlandsk lederskap

12-08-2015 17:37 CEST Lederne Arendal: ​Årets Norsk Ledelsesbarometer viser at det er forskjell på hvordan ansatte og tillitsvalgte opplever innflytelse i norskeide og utenlandskeide bedrifter. Undersøkelsen, som blir presentert 14. august på Arendalsuka, gir klare indikasjoner på at det pågår en demontering av den norske modellen.

Nå stuper norske oljelønninger

08-07-2015 10:47 CEST Lederne ​Oslo: Bonuskutt og færre konsulenttimer er blant årsakene til at lederlønningene i oljesektor i snitt har sunket med hele 6,7 prosent på ett år.

Investerer millioner i egen arbeidsplass: Lederpris til engasjert bonde

16-06-2015 10:00 CEST Lederne ​Marthe Bogstad (25) er, til tross for sin unge alder, fulltidsbonde, leder i Akershus Bygdeungdomslag og kaptein på det lokale damelaget – og mener det verste som finnes er tafatte folk. Nå hylles hun for sine lederevner, sitt engasjement og stå-på-vilje.

Ønsker flere unge ledere - hvem blir årets "Helt Sjef"?

11-06-2015 15:26 CEST Lederne Om kort tid blir det klart hvem som kan smykke seg med tittelen «Helt Sjef» i 2015. Dette er en kåring som har som formål å sette ungt lederskap på dagsorden og vise at ungdom har initiativ og pågangsmot.

​​Dag Mejdell verdens beste postsjef

10-06-2015 12:33 CEST Posten Norge Dag Mejdell ble tirsdag 9. juni kåret til verdens beste postsjef. Det var under World Mail Awards i Brussel konsernsjefen i Posten Norge mottok den prestisjefylte prisen Industry Leadership Award 2015.

Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå

07-05-2015 09:46 CEST Den norske legeforening Helseministeren la torsdag frem primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet». - Legeforeningen skal bidra til å sikre en helhetlig kommunehelsetjeneste hvor fastlegen har det medisinske hovedansvaret.

Undersøkelse viser at kompleksitet må bekjempes

24-04-2015 12:27 CEST SAP Norge En ny undersøkelse viser at økt kompleksitet er den faktiske skyggesiden til dagens trender på arbeidsplassen der man er sammenkoblet, samhandler, og er stadig mer dynamiske.Undersøkelsen er utført av Knowledge@Wharton på oppdrag fra SAP. Hensikten var å se på virksomheters holdninger og planer til det å forenkle og forbedre arbeidsformer.